Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Maksājumi

CSDD pakalpojumi

Cena EUR

Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrēšana

24,90 EUR *

Dokumentācijas izskatīšana transportlīdzekļu tipam, transportlīdzekļa tipa apstiprināšanai: 

L kategorijas transportlīdzekļu tipam, tipa apstiprināšanai

49,80 EUR *

M un N kategorijas transportlīdzekļu tipam, tipa apstiprināšanai

83,95 EUR *

O kategorijas transportlīdzekļu tipam, tipa apstiprināšanai

66,87 EUR *

Dokumentācijas izskatīšana transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma pagarinājumam: 

L kategorijas transportlīdzekļu tipam

24,90 EUR *

M un N kategorijas transportlīdzekļu tipam

41,97 EUR *

O kategorijas transportlīdzekļu tipam

33,44 EUR *

Transportlīdzekļa individuālās apstiprināšanas dokumentācijas izskatīšana: 

L kategorijas transportlīdzeklim

16,36 EUR *

O1 un O2 kategorijas transportlīdzeklim

14,94 EUR * 

O3 un O4 kategorijas transportlīdzeklim

24,90 EUR *

M1 kategorijas transportlīdzeklim

39,84 EUR *

M2 un M3 kategorijas transportlīdzeklim

58,34 EUR *

N1 kategorijas transportlīdzeklim

49,80 EUR *

N2 un N3 kategorijas transportlīdzeklim

66,87 EUR *

Transportlīdzekļa individuālās apstiprināšanas sertifikāta aizpildīšana, reģistrēšana un izsniegšana

4,98 EUR *

Uzskaites tehnisko datu ievadīšana transportlīdzekļu reģistrā: 

par katra transportlīdzekļa tipu (dati, kas kopēji visiem tipa variantiem)

17,22 EUR

papildus par katru tipa variantu

10,33 EUR

Transportlīdzekļa pārbaude individuālai apstiprināšanai:

L kategorijas transportlīdzeklim

28,75 EUR

O1 un O2 kategorijas transportlīdzeklim

20,99 EUR

O3 un O4 kategorijas transportlīdzeklim

68,35 EUR

M1 kategorijas transportlīdzeklim

45,97 EUR

M2 un M3 kategorijas transportlīdzeklim

89,91 EUR

N1 kategorijas transportlīdzeklim

76,96 EUR

N2 un N3 kategorijas transportlīdzeklim

89,01 EUR

Transportlīdzekļa atkārtota pārbaude individuālai apstiprināšanai: 

 L kategorijas transportlīdzeklim

14,37 EUR

 O1 un O2 kategorijas transportlīdzeklim

10,50 EUR

 O3 un O4 kategorijas transportlīdzeklim

34,17 EUR

 M1 kategorijas transportlīdzeklim

22,98 EUR

 M2 un M3 kategorijas transportlīdzeklim

44,50 EUR

 N1 kategorijas transportlīdzeklim

38,47 EUR

 N2 un N3 kategorijas transportlīdzeklim

44,50 EUR

Tehniskā apraksta sagatavošana (ieskaitot pārbaudi) O1 un O2 kategorijas transportlīdzeklim

89,01 EUR

Atzinums par transportlīdzekļa atbilstību transportlīdzeklim, kam Latvijā veikta atbilstības novērtēšana un iesniegti transportlīdzekļa pārbaudes protokoli

120,52 EUR

Tipa apstiprinājuma sertifikāta veidlapa

6,36 EUR

Atbilstības sertifikāta veidlapa

3,44 EUR

Individuāla transportlīdzekļa apstiprināšanas sertifikāta veidlapa

4,31 EUR

Autobusa pārbaude atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.36 prasībām

43,04 EUR

Autobusa pārbaude atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.52 prasībām

29,27 EUR

Transportlīdzekļa prototipa pārbaude atbilstoši Direktīvas 76/114/EEK prasībām (Transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnīte)

120,52 EUR

Transportlīdzekļa prototipa pārbaude atbilstoši Direktīvas 70/222/EEK prasībām (Transportlīdzekļu pakaļējās reģistrācijas numura zīmes vieta) 

120,52 EUR

 * - cenas, kuras netiek apliktas ar 21% PVN

Summējot vairākus pakalpojumus, iegūtā matemātiskā summa var atšķirties dēļ PVN aprēķināšanas. Nepieciešamības gadījumā CSDD var izsniegt cenu piedāvājumu

Cenas noteiktas ar MK noteikumiem Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" un ar VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" valdes lēmumiem

Informācija par cenu piedāvājumu pieejama šeit