Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Vispārēja informācija

Transportlīdzekli vai numurēto agregātu pieņem tirdzniecībai no īpašnieka vai tā pārstāvja (skatīt sadaļu "Personas, kas var nodot transportlīdzekli tirdzniecībai") pēc transportlīdzekļa vai numurētā agregāta apskates, un, ja komersanta rīcībā ir visi transportlīdzekļa vai numurētā agregāta tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti (skatīt sadaļu "Nepieciešamie dokumenti"), kā arī ja tā uzskaites tehniskie dati atbilst iesniegtajos dokumentos norādītajiem datiem un nav aizdomu par agregātu numuru vai iesniegto dokumentu viltojumiem.

Svarīgi!
01.05.2019. stājas spēkā grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā! Pieņemot tirdzniecībā transportlīdzekli, iepriekš noslēgtais īpašnieka apdrošināšanas līgums (OCTA) tiek izbeigts.

Pirms komersants pieņem tirdzniecībai Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli vai numurētu agregātu, to normatīvajos aktos par transportlīdzekļu reģistrēšanu noteiktā kārtībā uzrāda agregātu numuru salīdzināšanai (skatīt sadaļu "Izziņa par transportlīdzekļu agregāta numuru salīdzināšanu").

Latvijā reģistrētu transportlīdzekli tirdzniecībā pieņem, ja transportlīdzeklis ir noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas. Ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites līdz 01.01.2016, reģistrācijas apliecība ir atgriezta un tajā izdarīta CSDD atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijas Republikā vai izvešanai no Latvijas Republikas. Ja noņemšana no uzskaites veikta pēc 01.01.2016, reģistrācijas apliecība var nebūt atgriezta un tajā var nebūt atzīmes par noņemšanu no uzskaites. Šajā gadījumā pārliecināties par to, vai transportlīdzeklis ir noņemts no uzskaites var, ievadot datus par transportlīdzekļa pieņemšanu tirdzniecībai Tirdzniecības reģistrā. Ja transportlīdzeklis nav noņemts no uzskaites, Tirdzniecības reģistrā uzrādīsies aizliegums pieņemt to tirdzniecībai.

Par transportlīdzekļa vai numurētā agregāta pieņemšanu tirdzniecībai komersants noformē aktu divos eksemplāros. Akta vienu eksemplāru izsniedz īpašniekam vai tā pārstāvim, kas transportlīdzekli vai numurēto agregātu nodevis tirdzniecībai, bet akta otrs eksemplārs paliek komersantam. Akts ir izdruka no Tirdzniecības reģistra. Ja akts sastādīts kļūdaini, to var anulēt sastādīšanas dienā.

Papildus aktam komersants un transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis var slēgt rakstisku līgumu, nosakot papildu noteikumus transportlīdzekļa vai numurētā agregāta tirdzniecībai.

Aktu paraksta transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis un komersanta pārstāvis.

Akta otrs eksemplārs un citi transportlīdzekļu tirdzniecībai nepiecie¬šamie dokumenti, kuri nav jānodod ieguvējam, vai dokumentu kopijas veido komersanta tirdzniecības lietvedību. Ar komersanta transportlīdzekļu tirdzniecības darbību saistītos lietvedības dokumentus glabā tirdzniecības vietā piecus gadus.