Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

! No 21.līdz 27.jūnijam sakarā ar remontdarbiem nedarbosies Daugavpils tehniskās apskates kravas līnija. 

Darba laika izmaiņas svētkos: ŠEIT

Pakalpojuma saņemšanas kārtība saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem: ŠEIT 

Agregātu numuru salīdzināšana

Agregātu numuru salīdzināšana (turpmāk – numuru salīdzināšana) ir transportlīdzekļa, tā numurētā agregāta, kuģošanas līdzekļa vai tā uzkarināmā motora apskate, lai pārliecinātos par uzskaites un citu tehnisko datu atbilstību patiesajam stāvoklim, kā arī lai noteiktu trūkstošos datus.

Numuru salīdzināšanas gaitā noteiktos datus nekavējoties ievada reģistrā, noformējot izziņu par numuru salīdzināšanu.

Izziņa derīga reģistrācijai 30 dienas no tās izsniegšanas (ieskaitot izsniegšanas dienu). Minētajā termiņā izziņa derīga arī, ja tā izmantota citai reģistrācijas darbībai, bet nav mainījušies izziņā norādītie dati. Izziņa, kas izmantota transportlīdzekļa pieņemšanai tirdzniecības uzņēmumā, tiks pieņemta reģistrācijai 5 dienu laikā pēc tā pārdošanas, ja kopš šīs izziņas izsniegšanas nav pagājuši 12 mēneši.

Pirms numuru salīdzināšanas persona, kas uzrāda transportlīdzekli tā numurēto agregātu, kuģošanas līdzekli vai tā uzkarināmo motoru, uzrāda:
- savu personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;
- uzrādāmā objekta uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu (reģistrācijas apliecību vai izcelsmes dokumentu);
- uzrādāmā objekta īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu.

Jāievēro!
Ja transportlīdzeklis, tā numurētais agregāts, kuģošanas līdzeklis vai tā uzkarināmais motors ievests no ārvalsts un augstāk minētos dokumentus neuzrāda, agregātu numuru salīdzināšanu neveic.

Papildus vispārējiem gadījumiem, kad pirms reģistrācijas ir jāveic agregātu numuru salīdzināšana, tas obligāti ir jādara arī šādos gadījumos:
- tāda transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja maiņas reģistrācijai vai noņemšanai no uzskaites atsavināšanai, kuram nav identifikācijas numura (VIN) vai kurš iegūts no apdrošināšanas sabiedrības pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās;
- reģistrējot no transportlīdzekļu reģistra izslēgtu transportlīdzekli, izņemot gadījumu, ja šādu transportlīdzekli noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas;
- tāda ūdensmotocikla, kutera, motorlaivas vai specializētā kuģošanas līdzekļa reģistrācijai, kuram nav identifikācijas numura vai kurš iegūts no apdrošināšanas sabiedrības pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, izņemot gadījumu, ja šādam mazizmēra kuģošanas līdzeklim atjauno reģistrācijas dokumentu zudušā vietā vai šādu mazizmēra kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas vai noraksta.

Ja no ārvalstīm ievestu transportlīdzekli neizmanto ceļu satiksmē, to var nereģistrēt, taču transportlīdzeklis jāuzrāda agregātu numuru salīdzināšanai piecu dienu laikā pēc tā ievešanas Latvijā.

Transportlīdzeklis, tā numurētais agregāts, kuģošanas līdzeklis vai tā uzkarināmais motors jāuzrāda agregātu numuru salīdzināšanai arī pēc CSDD darbinieka pieprasījuma, ja darbiniekam radušās šaubas vai aizdomas par datu neatbilstību.

Informāciju par derīgu izziņu (izsniegšanas datumu un derīguma termiņu) var iegūt:
- transportlīdzekļa īpašnieks e-CSDD sadaļā “Transportlīdzekļa dati”;
- jebkura persona, zvanot pa Transportlīdzekļu datu maksas tālruni 90004099 (visi Latvijas tālruņu operatori, maksa 1,38 eiro (ar PVN) minūtē).

Transportlīdzekli, tā numurēto agregātu, kuģošanas līdzekli vai tā uzkarināmo motoru var uzrādīt:
- CSDD KAC – maksa par visu veidu transportlīdzekļiem: 4,90 eiro, kuģošanas līdzekļiem: 3,65 eiro, bet transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi saņem elektro transportlīdzekļiem paredzētās numura zīmes: bez maksas;
- tehniskās apskates stacijā Siguldā (visu veidu transportlīdzekļus pirmdien - piektdien 08.30-16.00) – maksa 4,90 eiro.
- tā atrašanās vietā. (sīkāk par izbraukuma salīdzināšanu sk.zemāk).

Maksājumu par agregātu numuru salīdzināšanu var veikt e.CSDD sadaļā “Citi maksājumi / CSDD pakalpojumu apmaksa / Agregātu numuru salīdzināšana” vai jebkurā CSDD Klientu apkalpošanas centrā.

Par izbraukumu uz transportlīdzekļa, tā numurēta agregāta, kuģošanas līdzekļa vai tā uzkarināmā motora atrašanās vietu.

Par izbraukumu uz transportlīdzekļa, tā numurēta agregāta, kuģošanas līdzekļa vai tā uzkarināmā motora atrašanās vietu veicami šādi maksājumi:
- ja izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu noformēta līdz 08.02.2021. un par to nav veikts maksājums - maksa atkarīga no apskatāmo transportlīdzekļu skaita (10,33 eiro par katru transportlīdzekli) un nobraukto kilometru skaita (0,74 eiro/km);
Piemērs: Ja izbraukuma salīdzināšana veikta 05.02.2021., uzrādīts viens transportlīdzeklis un noteiktais attālums ir 13 km, veicams maksājums 10,33+0,74*13=19,95 eiro apmērā
- ja numuru salīdzināšana veikta, sākot no 08.02.2021. - maksa atkarīga no apskatāmo transportlīdzekļu skaita (11,68 eiro par katru transportlīdzekli) un nobraukto kilometru skaita (14,52 eiro par attālumu līdz 10 kilometriem visos gadījumos un 1,45,eiro/km par katru nobraukto nākamo kilometru, ja attālums pārsniedz 10 kilometrus).
Piemēri:
1) Ja izbraukuma salīdzināšana veikta 10.02.2021., uzrādīts viens transportlīdzeklis un noteiktais attālums ir 3 km, veicams maksājums 11,68+14,52=26,20 eiro apmērā
2) Ja izbraukuma salīdzināšana veikta 10.02.2021., uzrādīts viens transportlīdzeklis un noteiktais attālums ir 13 km, veicams maksājums 11,68+14,52+1,45*3=30,55 eiro apmērā

Nobraukto km skaitu aprēķina pēc Google Maps programmas (kā sākuma punktu norāda CSDD klientu apkalpošanas centru, no kura veic izbraukumu un apmaksu aprēķina līdz transportlīdzekļa atrašanās vietai un atpakaļ pēc īsākā piedāvātā maršruta). Noskaidrot maksu, kā arī pieteikt šo pakalpojumu var, sazinoties ar atrašanās vietai tuvāko CSDD klientu apkalpošanas centru. CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā izbraukumu var pieteikt pa tālruni: 67025769.

Izbraukuma salīdzināšanu uz transportlīdzekļa atrašanās vietu veic, ja izpildās šādi nosacījumi:
- ir veikta apmaksa par nobrauktajiem kilometriem;
- ja maksājumu veic līdz 08.02.2021., maksa - 0,74 eiro/km;
- ja maksājumu veic, sākot no 08.02.2021., maksa - 14,52 eiro par attālumu līdz 10 kilometriem visos gadījumos un 1,45,eiro/km par katru nobraukto nākamo kilometru, ja attālums pārsniedz 10 kilometrus;
- Latvijā nereģistrētam transportlīdzeklim (izņemot, kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru) ir identifikācijas numurs;
- ir iespējams identificēt transportlīdzekļa uzrādītāju pēc personu apliecinoša dokumenta;
- transportlīdzeklis atrodas norādītajā adresē brīvi pieejamā vietā un veidā salīdzināšanas veikšanai;
- no ārvalsts ievestam transportlīdzeklim tiek uzrādīts uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments (reģistrācijas dokuments vai izcelsmes dokuments) un ārvalsts īpašuma tiesības apliecinošs dokuments.

Dokumenti