Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Vispārējā informācija

CSDD no 2020.gada 2.janvāra izsniedz starptautiskā parauga vadītāja apliecības jeb International driving permit (IDP) saskaņā ar 1968. gada Vīnes konvenciju par ceļu satiksmi.

Starptautiskā vadītāja apliecība ir A6 formāta papīra buklets, kurš atbilst Vīnes konvencijas prasībām. Starptautiskā vadītāja apliecība pēc būtības ir Latvijas vadītāja apliecības tulkojums krievu, angļu, spāņu un franču valodās.

CSDD vērš uzmanību, ka Latvijas nacionālā vadītāja apliecība atbilst 1968.gada Vīnes konvencijai par ceļu satiksmi un tā ir derīga transportlīdzekļu vadīšanai gan Latvijā, gan ārvalstīs.  Eiropas Savienībā un daudzās citās valstīs tā tiek atzīta automātiski, līdz ar to nav nepieciešams papildus saņemt starptautisko apliecību, ja vien nav radusies tāda nepieciešamība.

Starptautisko vadītāja apliecību papildus jau esošajai Latvijas vadītāja apliecībai nepieciešams saņemt tikai īpašos gadījumos, kad paredzēts doties ceļojumā ārpus Eiropas Savienības uz kādām atsevišķām eksotiskām valstīm, kurās netiek atzīta Latvijas nacionālā vadītāja apliecība. 

Interneta vietnē https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-19&chapter=11 ir pieejama informācija par valstīm, kuras ir parakstījušas un ratificējušas 1968.gada Vīnes Konvenciju par ceļu satiksmi.  Valstīm, kuras ir parakstījušas un ratificējušas šo konvenciju, ir pienākums atzīt Latvijas nacionālā parauga vadītāja apliecību. Savukārt, valstīm, kuras nav pievienojušās nevienam no starptautiskajiem ceļu satiksmi reglamentējošajiem tiesību aktiem, nav pienākums atzīt ne nacionālā parauga, ne starptautiskā parauga vadītāja apliecību, to atzīšana ir šo pašu valstu ziņā. Šajās valstīs varētu būt noderīga IDP apliecība.

Tajā pat laikā nacionālās apliecības praksē tiek atzītas arī daļā valstu, kas nav pievienojušās šai konvencijai (piemēram, ASV, Kanādā, Austrālijā). Pirms došanās uz kādu eksotiskāku valsti CSDD aicina cilvēkus izpētīt pieejamo informāciju par vadītāja apliecības izmantošanu konkrētajā valstī un jautājumu gadījumā kontaktēties ar attiecīgās valsts vēstniecību Latvijā. Vēstniecību kontaktinformācija: http://www.am.gov.lv/lv/Ministrija/mission/.

Starptautiskā vadītāja apliecība kļūst nederīga, ja personai izsniegtā Latvijas vadītāja apliecība kļūst nederīga izmantošanai (beidzies termiņš, piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums vai atņemšana utml.).

Konvencijas teksti vairākās valodās http://www.unece.org/index.php?id=26749

Konvencijas teksts angļu valodā http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/Conv_road_traffic_EN.pdf