Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA par izmaiņām CSDD pakalpojumos COVD-19 ārkārtējās situācijas laikā.

Klātienes pakalpojumi-TL reģistrācija un vadītāju kvalifikācija-tiek nodrošināti tikai pēc iepriekšējā pieraksta PA TĀLRUNI KAC darba laikā. Numura salīdzināšanas veikšanai pieraksts nav nepieciešams, izņemot Siguldas tehniskās apskates staciju. 

TEHNISKĀ APSKATE tiek veikta esošajā kārtībā.

Misija, vīzija un stratēģija

CSDD misija

CSDD - uz klientu vērsts uzņēmums, kas, balstoties uz profesionālu darbinieku prasmēm un modernām tehnoloģijām, sniedz mūsdienīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus, tādējādi īsteno valsts un sabiedrības intereses satiksmes nozarē.

CSDD vīzija

CSDD - labākais pakalpojumu sniedzējs Latvijā, tās darbība un pakalpojumu kvalitāte ir paraugs, kam līdzināties.

CSDD stratēģija

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. – 2020. ietver uzņēmuma darbības stratēģiskos mērķus un to sasniegšanai būtiskās, nepieciešamās darbības, stratēģijas realizāciju ietekmējošo risku analīzi, kā arī būtiskāko kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju aprakstu. Stratēģija ir izstrādāta, ņemot vērā uz tās izstrādes brīdi spēkā esošos normatīvos aktus, akcionāra uzdevumus un uzņēmuma iepriekšējā plānošanas periodā noteiktos darbības stratēģiskos virzienus, tā nodrošinot funkcionālu un strukturētu uzņēmuma attīstības pēctecību.

CSDD ir noteikti šādi vispārējie stratēģiskie darbības mērķi:

  • uzturēt un attīstīt kvalitatīvu un juridiski pamatotu valsts attīstībai un drošībai svarīgu pakalpojumu kompleksu (sistēmu) transportlīdzekļu uzskaites un tehniskās kontroles, transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas, iekšējo ūdeņu kuģošanas līdzekļu uzskaites un vadītāju kvalifikācijas jomās, nodrošinot valsts un sabiedrības interešu īstenošanu satiksmes nozarē, ar to novēršot tirgus nepilnības;
  • pārvaldīt, uzturēt un attīstīt valsts attīstībai un drošībai stratēģiski svarīgus īpašumus - transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, CSDD Rīgas Motormuzeju, Biķernieku komplekso sporta bāzi un elektromobilitātes infrastruktūru.

CSDD, darbojoties stratēģiski svarīgā nozarē, novērš tirgus nepilnības un nodrošina augstas kvalitātes pakalpojumus. Ja šādu pakalpojumu sniegšana tiktu veikta brīvā tirgū, būtu sagaidāms būtisks pakalpojumu kvalitātes kritums, kas atstātu negatīvu iespaidu uz ceļu satiksmes drošību Latvijā. CSDD darbojas nozarē, kurā, lai ievērotu visas normatīvo aktu prasības un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, ievērojot augstus kvalitātes standartus, nepieciešami lieli kapitālieguldījumi un kurā brīvais tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu.

Pievienotie faili