Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA par izmaiņām CSDD pakalpojumos COVD-19 ārkārtējās situācijas laikā.

Klātienes pakalpojumi-TL reģistrācija un vadītāju kvalifikācija-tiek nodrošināti tikai pēc iepriekšējā pieraksta PA TĀLRUNI KAC darba laikā. Numura salīdzināšanas veikšanai pieraksts nav nepieciešams, izņemot Siguldas tehniskās apskates staciju. 

TEHNISKĀ APSKATE tiek veikta esošajā kārtībā.

Pasākumi korupcijas risku novēršanai

2018.gadā CSDD ir nodrošinājusi Korupcijas un interešu konflikta novēršanas programmā noteiktos pasākumus korupcijas risku novēršanai.         

            2018.gadā ir pilnveidota Korupcijas un interešu konflikta novēršanas programma, ietverot tajā Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” prasības, un papildināta ar:

            - kārtību, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem, koruptīvām darbībām CSDD;

            - kārtību, kādā valsts amatpersona paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā un kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai;

            - CSDD nozaru korupcijas risku pārvaldību un novērtējumu;

            - CSDD korupcijas riskam pakļauto amatu (sensitīvo amatu) novērtējumu;

            - CSDD korupcijas novēršanas programmas pasākumus personāla politikas jomā.

            2018.gadā CSDD valde ir apstiprinājusi CSDD korupcijas un interešu konfliktu novēršanas plānu 2019. – 2022.gadam.

 

            2018.gadā CSDD veiktie pasākumi, lai nepieļautu korupcijas gadījumus, izvairītos no interešu konflikta un nodrošinātu korupcijas risku novēršanu:

            - izvērtēti saņemto darbinieku iesniegumi amatu savienošanai atbilstoši CSDD 29.11.2017. iekšējiem noteikumiem “Kārtība valsts amatpersonas amatu savienošanas iesniegumu iesniegšanai, izvērtēšanai un atļauju izsniegšanai”;

            - nodrošinātas kārtējās darbinieku apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas jautājumos;

            - nodrošinātas apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas jautājumos jaunajiem darbiniekam, uzsākot darba tiesiskās attiecības;

            - darbinieku, kuri ieņem valsts amatpersonas amatu, Valsts ieņēmumu dienesta valsts amatpersonu deklarāciju publiskoto datu izvērtēšana;

            - korupcijas risku novēršanas pasākumi transportlīdzekļu tehniskās kontroles jomā (pārbaudes, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un preventīvu korupcijas, interešu konflikta un citu apdraudējumu risku novēršanu)

            - korupcijas risku novēršanas pasākumi transportlīdzekļu (mazizmēra kuģošanas līdzekļu) reģistrācijas jomā (pārbaudes pēc reģistrāciju pamatojošiem dokumentiem vai informācijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, pārbaudes par darbinieku rīcības (darbības vai bezdarbības) atbilstību normatīvo aktu regulējumam u.c.);

            - korupcijas risku novēršanas pasākumi vadītāju kvalifikācijas jomā (autoskolu mācību procesu atbilstības kontroles, vadīšanas eksāmenu norises tiesiskuma un kvalitātes kontrole, pārbaudes par darbinieku rīcības (darbības vai bezdarbības) atbilstību normatīvo aktu regulējumam u.c.);

            - korupcijas risku novēršanas pasākumi informātikas jomā (pārbaudes par gadījumiem, kas saistīti ar CSDD IT apdraudējumu un personas datu aizsardzības noteikumu iespējamu pārkāpšanu);

            - korupcijas risku novēršanas pasākumi saimnieciskās darbības nodrošināšanas jomā (pārbaudes par darbinieku rīcības (darbības vai bezdarbības) atbilstību normatīvo aktu regulējumam);

            - sadarbība ar tiesībsargājošām un citām valsts iestādēm.