Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Detalizētāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm.

Aizvērt

26. jūlijā plkst. 10.20-15.20 Ogrē nedarbosies klientu apkalpošanas centrs un tehniskās apskates stacija. Vairāk informācijas

Vispārīga informācija

Saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumu vieglā automobiļa, kravas automobiļa ar pilnu masu līdz 3500 kg īpašnieka pienākums ir nodrošināt, lai jebkurš tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis tiktu nodots apstrādes uzņēmumam. Apstrādes uzņēmumam var nodot arī triciklus un kvadriciklus, bet šis pienākums šo transportlīdzekļu īpašniekam nav obligāts.

Apstrādes uzņēmums nodrošina to, ka nolietota transportlīdzekļa īpašnieks var šo transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez jebkādām izmaksām, ja nolietotajam transportlīdzeklim netrūkst nozīmīgāko sastāvdaļu — motora, stūres mehānisma, šasijas, transmisijas, kā arī ja transportlīdzeklī nav papildu atkritumu un transportlīdzeklis nav reģistrēts komercķīlu reģistrā.

Vieglo transportlīdzekli un kravas transportlīdzekli ar pilnu masu līdz 3500 kg var norakstīt CSDD, nenododot apstrādes uzņēmumam, ja:

  • transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis atrodas meklēšanā vairāk nekā gadu, vai iesniedz šo faktu apstiprinošu Valsts policijas izsniegtu dokumentu;
  • iesniedz dokumentu, kurš apliecina, ka transportlīdzeklis gājis bojā, ko apliecina, piemēram, ārvalsts apstrādes uzņēmuma izsniegts transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāts, ārvalsts kompetentās iestādes (policija, ugunsdzēsības dienests) izsniegta izziņu par to, ka transportlīdzeklis gājis bojā un nodots pārstrādes uzņēmumā;
  • transportlīdzekļa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona apliecina, ka transportlīdzeklis ir iznīcināts vai gājis bojā līdz 01.05.2004. (neieskaitot) un ar šo transportlīdzekli no 01.05.2004. (ieskaitot) transportlīdzekļu reģistrā nav veiktas nekādas darbības (reģistrācija vai tehniskā apskate);
  • transportlīdzekļa īpašnieks apliecina, ka transportlīdzeklis ir iznīcināts, gājis bojā vai citu iemeslu dēļ transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmumam nav iespējams un par to ir samaksāts normatīvajos aktos noteiktais dabas resursu nodoklis – 165 eiro.

Par nolietotā transportlīdzekļa (numurētā agregāta) nodošanu apstrādei Apstrādes uzņēmums nolietotā transportlīdzekļa īpašniekam izsniedz likvidācijas sertifikātu, kas ir izdruka no reģistra. Ja īpašnieks transportlīdzekli ir izkomplektējis vai nodod apstrādes uzņēmumam atsevišķus tā agregātus, likvidācijas sertifikātu izsniedz tikai numurētam agregātam (virsbūve, kabīne, rāmis).

Apstrādes uzņēmums, izsniedzot likvidācijas sertifikātu, veic nolietotā transportlīdzekļa norakstīšanu CSDD reģistrā.

Ja transportlīdzeklis jātransportē līdz apstrādes uzņēmumam, transportlīdzekļa īpašnieks par to vienojas ar apstrādes uzņēmumu atsevišķi. Tāpat arī ar apstrādes uzņēmumu jāvienojas atsevišķi, ja transportlīdzekļa īpašnieks vēlas sev paturēt un turpmāk izmantot atsevišķas transportlīdzekļa sastāvdaļas.

Nolietoto transportlīdzekli pieņemt no īpašnieka (skatīt sadaļu "Personas, kuras var nodot transportlīdzekli apstrādes uzņēmumam") atļauts tikai pēc tā apskates, ja tiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt apakšsadaļu "Nepieciešamie dokumenti"), kā arī ja transportlīdzekļa (numurētā agregāta) uzskaites tehniskie dati atbilst iesniegtajos dokumentos norādītajiem un nav aizdomu par agregātu numuru vai iesniegto dokumentu viltojumiem.

Transportlīdzekli, kurš nodots apstrādei un norakstīts, aizliegts turpmāk reģistrēt kā transportlīdzekli. Ar šādu transportlīdzekli aizliegts piedalīties ceļu satiksmē.

Informācijai!
Ja transportlīdzekļa īpašnieks gadu pēc transportlīdzekļa nodošanas apstrādei apstrādes uzņēmumam nododamā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru var saglabāt reģistrācijai citam transportlīdzeklim, ja pirms vai pēc transportlīdzekļa norakstīšanas numura zīmes tiek nodotas CSDD klientu apkalpošanas centrā (skatīt sadaļu "Iespēja saglabāt valsts reģistrācijas numuru citam transportlīdzeklim").