Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Vispārēja informācija

No 01.01.2019. transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs, valdītājs) var rezervēt transportlīdzeklim piešķirtu numuru:

  • veicot valsts reģistrācijas numura maiņu un rezervējot nomainīto valsts reģistrācijas numuru cita transportlīdzekļa reģistrācijai. Rezervācija spēkā vienu gadu no numura maiņas brīža, bet individuālā pasūtījuma numura zīmēm – bez termiņa ierobežojuma;
  • rezervējot valsts reģistrācijas numuru, kas bijis reģistrēts norakstītam (t.sk. apstrādes uzņēmumam nodotam) transportlīdzeklim tā norakstīšanas brīdī. Rezervēt un reģistrēt citam transportlīdzeklim šādu numuru var viena gada laikā pēc transportlīdzekļa norakstīšanas, ja numura zīmes ir nodotas CSDD.

Informāciju par rezervēta numura gada termiņu var saņemt ar e-pasta starpniecību (e-pasts: palidziba@csdd.gov.lv) vai jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā.

Rezervēt numuru var personai, kas numura maiņas vai attiecīgi norakstīšanas brīdī esošajam transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam, vai arī citai personai (norādot šīs personas datus: fiziskai personai – vārdu, uzvārdu un personas kodu, juridiskai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru).

Rezervēto numuru var reģistrēt rezervācijas atzīmē norādītās personas īpašumā vai turējumā esošam transportlīdzeklim gada laikā no numura maiņas vai attiecīgi norakstīšanas.

Rezervētu individuālā pasūtījuma numuru var reģsitrēt citam transportlīdzeklim bez termiņa ierobežojuma.

Ja numurs rezervēts personai, kas numura maiņas vai attiecīgi norakstīšanas brīdī bija transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs, valdītājs), vienu reizi gada laikā iespējams mainīt personu, kam numurs tiek rezervēts (sīkāk skatīt "Numura rezervācijas maiņa").

Ja numuru rezervē personai, kas numura maiņas vai attiecīgi norakstīšanas brīdī nav transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs, rezervāciju var veikt transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai viņa pilnvarota persona. Pilnvarojuma gadījumā derīgas šādas pilnvaras:

  • CSDD klientu apkalpošanas centrā vai e-CSDD izdarīta pilnvarojuma atzīme (sīkāk skatīt "Iespēja izdarīt pilnvarojuma atzīmi CSDD klientu apkalpošanas centrā vai e-CSDD");
  • zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecināta pilnvara veikt nepieciešamās darbības;
  • juridiskas personas līdz 31.12.2018. izdota rakstiska pilnvara, kas apliecināta ar atbildīgās personas parakstu. Ja paraksta tiesības ir vairākām personām kopā, pilnvarojumam nepieciešama visu paraksttiesīgo personu apliecinājums. Šāda pilnvara derīga tikai līdz 31.03.2019.

Maksa par numura rezervāciju – 14,08 eiro.

Maksa nav jāveic, ja nomainīto valsts reģistrācijas numuru reģistrē atkārtoti numura nomaiņas dienā un tajā pašā CSDD klientu apkalpošanas centrā tās personas īpašumā (turējumā) esošam transportlīdzeklim, kurai tas bija reģistrēts pirms nomaiņas un, ja nomainītās numura zīmes ir ar Eiropas Savienības simboliku un numura zīmes tips atbilst transportlīdzekļa konstrukcijai.

Numurus, kas nomainīti uz citu numuru līdz 31.12.2018., var saglabāt cita transportlīdzekļa reģistrācijai šādos gadījumos:

  • gada laikā no numura maiņas uz citu numuru;
  • gada laikā pēc transportlīdzekļa norakstīšanas, ja pirms vai pēc transportlīdzekļa norakstīšanas numura zīmes tiek nodotas CSDD klientu apkalpošanas centrā.

Sīkāk par nosacījumiem šāda numura saglabāšanai sīkāk skatīt "Saglabāta numura piešķiršanas nosacījumi, ja numurs nomainīts līdz 31.12.2018".

Jāievēro! 
Piešķirtā valsts reģistrācijas numura tālāka realizācija ir aizliegta.
Valsts reģistrācijas numuru ar viena vai divu ciparu kombinācijām vienas personas īpašumā (turējumā) esošam katram transportlīdzeklim var reģistrēt ne biežāk kā reizi gadā.