Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Velosipēda reģistrācija CSDD klientu apkalpošanas centrā

Velosipēda reģistrāciju CSDD klientu apkalpošanas centrā var veikt, uzrādot savu personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti.

Velosipēda reģistrāciju CSDD klientu apkalpošanas centrā var veikt:

  • velosipēda īpašnieks - pilngadīga fiziska persona;
  • velosipēda īpašnieka - pilngadīgas fiziskas personas - pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru attiecīgās velosipēda reģistrācijas veikšanai;
  • velosipēda īpašnieka - nepilngadīgas fiziskas personas - aizbildnis, uzrādot aizbildnību vai aizgādību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;
  • velosipēda īpašnieka - fiziskas personas - aizgādnis, uzrādot aizgādnību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;
  • velosipēda īpašnieka - juridiskas personas - pilnvarota persona, iesniedzot juridiskās personas izdotu ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru attiecīgās velosipēda reģistrācijas veikšanai;
  • velosipēda īpašnieka - juridiskas personas - atbildīga persona, kas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, statūtiem vai nolikumu, rīkojas juridiskās personas vārdā, apliecinot iesniegumu ar parakstu. Šādā gadījumā persona iesniegumā norāda arī sava amata nosaukumu un paraksta atšifrējumu. CSDD pārliecinās par personas paraksta tiesībām, ja tā pārstāv juridisko personu, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.

Veicot velosipēda reģistrāciju, jānorāda:

  • īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods, bet juridiskām personām - nosaukums un reģistrācijas numurs;
  • velosipēda marka, modelis un rāmja numurs.

Velosipēdus bez rāmja numura nereģistrē!

Maksa par velosipēda reģistrāciju CSDD klientu apkalpošanas centrā (tajā skaitā – reģistrējot velosipēda īpašnieka maiņu) - 2,23 eiro.

CSDD klientu apkalpošanas centrā ir iespējams arī saņemt velosipēda uzlīmi. Maksa par šo pakalpojumu - 0,94 eiro. Sīkāk informācija par velosipēda uzlīmes saņemšanu sadaļā Velosipēda reģistrācijas uzlīme.