Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Transportlīdzekļa turētāja reģistrācija un maiņa

Vispārēja informācija

Transportlīdzekļa īpašniekam ir iespēja reģistrēt transportlīdzekļa faktisko lietotāju, norādot viņu kā turētāju reģistrācijas apliecībā, kā arī nomainīt reģistrēto turētāju uz citu. 

Turētāja reģistrāciju var veikt CSDD klientu apkalpošanas centrā transportlīdzekļa īpašnieka un turētāja (turētāja maiņas gadījumā – no jauna norādāmā turētāja) vai šo personu pilnvarotu personu klātbūtnē (skatīt sadaļu "Personas, kuras var iesniegt dokumentus transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD"). Transportlīdzekļa īpašnieks un reģistrējamais turētājs var arī pilnvarot kādu no reģistrācijā iesaistītajām personām vai citu personu pārstāvēt sevi CSDD. Pilnvarojuma atzīmi pilnvaras devējs var izdarīt jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā vai e-CSDD (sīkāk “Iespēja izdarīt pilnvarojuma atzīmi CSDD klientu apkalpošanas centrā vai e-CSDD”).

Ja kā transportlīdzekļa turētājs netiek norādīta kāda cita persona, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā kā turētāju norāda transportlīdzekļa īpašnieku.

Veicot transportlīdzekļu reģistrāciju, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norāda turētāja deklarēto dzīvesvietu (atrašanās vietu), bet gadījumā, ja transportlīdzekļa īpašnieks ir arī tā turētājs – transportlīdzekļa īpašnieka deklarēto dzīvesvietu (atrašanās vietu).

Noņemot transportlīdzekli no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, reģistrētā turētāja atbildība par pārkāpumiem, kas ar transportlīdzekli izdarīti ceļu satiksmē, tiek izbeigta.