Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Transportlīdzekļa tehnisko datu izmaiņu reģistrācija

Nosacījumi

Ja mainās kaut viens no transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajiem uzskaites tehniskajiem datiem un ar transportlīdzekli piedalās ceļu satiksmē, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības maiņa jāveic 5 dienu laikā no izmaiņu brīža. 

Ja transportlīdzeklis, kas pēc savas konstrukcijas paredzēts braukšanai pa ceļa kreiso pusi, pielāgots braukšanai pa ceļa labo pusi, tam jāatbilst šādām prasībām: "Vieglā automobiļa pielāgošana labās puses kustībai").

No 01.12.2019. nav jāreģistrē transportlīdzekļa krāsas maiņa un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā sadaļā “Krāsa” norāda ierakstu “**”. . Krāsas maiņas reģistrācija nav obligāta arī tad, ja mainījusies līdz 01.12.2019.  transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā krāsa.

Reģistrācija KAC:

Transportlīdzekļa reģistrāciju var veikt:

Transportlīdzekļa tehnisko datu izmaiņu reģistrāciju veic šādā kārtībā:

  • uzrāda transportlīdzekli agregātu numuru salīdzināšanai (sīkāk skatīt sadaļu “Agregātu numuru salīdzināšana”) izņemot, ja transportlīdzeklim mainījusies transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā krāsa;
  • iesniedz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
  • uzrāda dokumentu iesniedzēja personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;

Papildus, ja veikta transportlīdzekļa pārbūve:

  • iesniedz dokuments, kas apliecina pārbūves atbilstību noteiktajām prasībām (informāciju par pārbūvi skatīt sadaļā "Transportlīdzekļu pārbūve").
  • ja pārbūves rezultātā tiek mainīta virsbūve, kabīne vai rāmis:
    • pārbūvējamais transportlīdzeklis jāuzrāda transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanai pirms un pēc pārbūves;
    • iesniedzams arī dokuments, kas apliecina numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un tā piederību;
  • ja pārbūvēts Latvijā iepriekš nereģistrēts transportlīdzeklis, transportlīdzekļa reģistrācijai iesniedz sadaļā "Pirmreizējā transportlīdzekļa reģistrācija Latvijā" minētos dokumentus.