Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Vispārēja informācija

Transportlīdzekli atļauts pārdot juridiskai personai vai pilngadību sasniegušai fiziskai personai, vai fiziskai personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, ja transportlīdzekli atļauts vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma.

Pārdodot transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu, Tirdzniecības reģistrā noformē īpašumtiesību apliecību (skatīt sadaļu "Īpašumtiesību apliecības noformēšana").

Pārdodot Latvijā iepriekš reģistrētu transportlīdzekli, tā reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par transporta līdzekļa īpašnieka maiņu" norāda komersanta nosaukumu, īpašumtiesību apliecības numuru un izdošanas datumu. Ierakstu komersanta pārstāvis apliecina ar parakstu.

Pārdodot Latvijā iepriekš reģistrētu numurēto agregātu, CSDD izziņā par numurētā agregāta piederību norāda komersanta nosaukumu, īpašumtiesību apliecības numuru un izdošanas datumu. Ierakstu komersanta pārstāvis apliecina ar parakstu.

Par īpašumtiesību apliecībā norādīto ziņu un reģistrācijas dokumentos izdarīto atzīmju atbilstību faktiskajam stāvoklim atbild komersants.

Kļūdaini izsniegtu īpašumtiesību apliecību anulē līdz brīdim, kamēr transportlīdzeklis vai numurētais agregāts nav izvests no tirdzniecības vietas, un ne vēlāk kā stundas laikā no dokumenta noformēšanas brīža, izdarot atzīmi par izsniegtā īpašumtiesību apliecības anulēšanu tirdzniecības reģistrā un reģistrācijas apliecībā vai attiecīgi izziņā par numurētā agregāta piederību. Atzīmi reģistrācijas apliecībā komersanta pārstāvis apliecina ar parakstu. Anulētā īpašumtiesību apliecības veidlapa tiek glabāta komersanta tirdzniecības lietvedībā.

Lai pārdotu transportlīdzekli, kas iegādāts vai ievests no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, nepieciešams dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzekļa ievešana Eiropas Savienībā no šādas valsts ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā (muitas doku­ments). Pēc transportlīdzekļa pārdošanas muitas dokumentu transportlīdzekļa ieguvējam neizsniedz, bet īpašumtiesību apliecībā izdara atzīmi “ES preces statuss”.