Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites reģistrācijas pārtraukšanai uz laiku, nododot numura zīmes

Vispāreja informācija

Ja transportlīdzekli kādu laiku nav plānots izmantot ceļu satiksmē, tā reģistrāciju var pārtraukt uz laiku, nododot numura zīmes CSDD. Par laiku, kad transportlīdzekļa reģistrācija ir pārtraukta, nav jāmaksā nedz transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, nedz uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis.

Pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku, nododot numura zīmes, tiek atņemtas tiesības ar to piedalīties ceļu satiksmē. Par to tiek izdarīta atzīme Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā.

Lai ar transportlīdzekli, kura reģistrācija ir pārtraukta uz laiku, piedalītos ceļu satiksmē, transportlīdzeklis jāatjauno uzskaitē (skatīt sadaļu "Transportlīdzekļa, kura reģistrācija pārtraukta uz laiku, atjaunošana uzskaitē").

Numura zīmes, kuras nodotas, pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku, tiek glabātas tajā CSDD klientu apkalpošanas centrā, kur tās nodotas, 5 gadus. Šo termiņu nevar pagarināt. Pēc termiņa beigām numura zīmes tiek iznīcinātas. Lai saglabātu numura zīmes vēl uz pieciem gadiem, pirms numuru uzglabāšanas termiņa beigām transportlīdzekli var atjaunot uzskaitē un uzreiz pārtraukt reģistrāciju uz laiku.

Transportlīdzekli, kura reģistrācija pārtraukta uz laiku, izvest no Latvijas aizliegts. Lai šādu transportlīdzekli izvestu no Latvijas, jāveic noņemšana no uzskaites izvešanai no Latvijas (skatīt sadaļu "Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites izvešanai no Latvijas").