Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Vispārēja informācija

Stacionāro fotoradaru (turpmāk – fotoradari) darbības mērķis – uzlabot ceļu satiksmes drošību. Ceļu satiksmes drošības uzlabošana ir vairāku pasākumu kopums, kurā vienlīdz nozīmīga loma ir gan sabiedrības informēšanai un prevencijai, likumdošanas un sodu politikas pilnveidei, satiksmes infrastruktūras uzlabošanai. Pieredze liecina, ka fotoradaru darbībai un izvietošanai ir jābūt līdzsvarotai – stacionārajiem un pārvietojamajiem radariem jādarbojas pamīšus, uz ceļiem neiztikt arī bez policijas klātbūtnes. Katra fotoradara atrašanās vieta ir publiski pieejama informācija un ir norādīta gan CSDD mājaslapas sadaļā “Stacionāro fotoradaru karte”, gan dažādās navigācijas programmās, kā arī pirms katra fotoradara ir uzstādīta atļautā ātruma dublējošā ceļa zīme ar papildzīmi, kas informē, ka darbojas fotoradars. Tas nozīmē, ka no ceļu satiksmes organizācijas viedokļa ir izdarīts viss, lai ceļu satiksmes dalībnieki būtu informēti par uzstādīto fotoradaru un tikai klaji ignorējot ceļa zīmes un pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus ir iespējams saņemt administratīvo sodu par fotoradara fiksēto pārkāpumu.

Fotoradaru uzstādīšanu un uzturēšanu CSDD veic pamatojoties uz Valsts policijas deleģēšanas līgumu, kas noslēgts saskaņā ar  Ceļu satiksmes likuma 43.7 panta pirmo daļu, lai Valsts policija veiktu pārkāpumu fiksēšanu ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli.

Fotoradaru uzstādīšanas vietas tika noteiktas laika posmā no 2015. līdz 2018.gadam pēc vietu atlases kritērijiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.200 “Tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) izmantošanas kārtība”, kā arī fotoradaru uzstādīšanas vietas tika iesniegtas starpinstitūciju izvērtēšanai, t.sk. Valsts policijai, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Latvijas Pašvaldību savienībai u.c. Nosakot fotoradaru atrašanās vietas, tika analizēta un ņemta vērā gan citu valstu pieredze, gan ceļu satiksmes dati un faktori Latvijā. Proti: ceļu satiksmes negadījumu analīze (negadījumu, cietušo un bojāgājušo skaits konkrētajā vietā), ceļa posma funkcionālā nozīme satiksmē, potenciālā braukšanas ātruma pārsniegšanas rezultātā radītais apdraudējums citiem satiksmes dalībniekiem, satiksmes intensitāte un raksturīgās braukšanas tendences.

Fotoradaru mērījumu kvalitāte tiek nodrošināta atbilstoši likumam Par mērījumu vienotību, 2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, 2006.gada 5.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”.

Finansējums fotoradaru uzturēšanai noteikts ar 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.382 “Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai”.

Papildus informācijas saņemšanai:

  • Izmantojiet e.csdd
  • Tālrunis informācijai par fotoradaru fiksētiem pārkāpumiem -  67208090
  • Valsts policijas informatīvais tālrunis par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 67208108, e-pasta adrese: sdp@vp.gov.lv

 

Pievienotie faili