Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Kuģošanas līdzekļa turētāja reģistrācija un maiņa

Vispārēja informācija

Kuģošanas līdzekļa īpašniekam ir iespēja reģistrēt kuģošanas līdzekļa faktisko lietotāju, norādot viņu kā turētāju reģistrācijas apliecībā, kā arī nomainīt reģistrēto turētāju uz citu.

Turētāja reģistrāciju var veikt CSDD klientu apkalpošanas centrā kuģošanas līdzekļa īpašnieka un turētāja (turētāja maiņas gadījumā – no jauna norādāmā turētāja) vai šo personu pilnvarotu personu klātbūtnē (skatīt sadaļu "Personas, kuras var iesniegt dokumentus kuģošanas līdzekļa reģistrācijai CSDD"). Kuģošanas līdzekļa īpašnieks un reģistrējamais turētājs var arī pilnvarot kādu no reģistrācijā iesaistītajām personām vai citu personu pārstāvēt sevi CSDD. Pilnvarojuma atzīmi pilnvaras devējs var izdarīt jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā vai e-CSDD (sīkāk “Iespēja izdarīt pilnvarojuma atzīmi CSDD klientu apkalpošanas centrā vai e-CSDD”).

Kuģošanas līdzekļa īpašnieks var arī pilnvarot reģistrējamo turētāju pārstāvēt sevi CSDD klientu apkalpošanas centrā. Pilnvarojuma atzīmi atsavinātājs var izdarīt jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā vai e-CSDD (sīkāk “Iespēja izdarīt pilnvarojuma atzīmi CSDD klientu apkalpošanas centrā vai e-CSDD”).

Veicot reģistrāciju, kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecībā norāda turētāja deklarēto dzīvesvietu (atrašanās vietu), bet gadījumā, ja kuģošanas līdzekļa īpašnieks ir arī tā turētājs – kuģošanas līdzekļa īpašnieka deklarēto dzīvesvietu (atrašanās vietu).

Dzēšot reģistrācijas apliecībā ierakstu par turētāju, reģistrētā turētāja klātbūtne nav nepieciešama.

Ja kā kuģošanas līdzekļa turētājs netiek norādīta kāda cita persona, kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecībā kā turētāju norāda kuģošanas līdzekļa īpašnieku.