Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

PAR PAKALPOJUMU SAŅEMŠANU Covid-19 LAIKĀ: ŠEIT

SAŅEMOT PAKALPOJUMUS, OBLIGĀTI JĀLIETO MUTES UN DEGUNA AIZSARGMASKA!

Iespēja izvēlēties valsts reģistrācijas numuru

Vispārēja informācija

Reģistrējot transportlīdzekli īpašumā, veicot valsts reģistrācijas numura maiņu vai saņemot numura zīmes nozaudēto vai nozagto vietā, valsts reģistrācijas numuru var izvēlēties no CSDD klientu apkalpošanas centru rīcībā esošajām numura zīmēm, kas atbilst transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanā noteiktajam numura zīmes tipam (skatīt sadaļu "Numura zīmju tipi").

Par izvēles valsts reģistrācijas numuru tiek uzskatīts valsts reģistrācijas numurs, kuru transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) izvēlas tā numura vietā, kuru noteiktā vispārējā rindas kārtībā piešķir dators. Izvēlēties iespējams tikai no tiem valsts reģistrācijas numuriem, kuri izvēles veikšanas brīdī atrodas kādā no CSDD klientu apkalpošanas centriem. Reģistrācija jāveic tajā CSDD klientu apkalpošanas centrā, kurā atrodas izvēlētais numurs. 

Ja izvēlētā numura zīme atrodas citā CSDD klientu apkalpošanas centrā vai to nav iespējams reģistrēt uzreiz, persona izvēlēto valsts reģistrācijas numuru var rezervēt uz 5 dienām.

Rezervējot numuru, jānorāda:

  • tās personas dati, kuras īpašumā vai turējumā esošam transportlīdzeklim numurs tiks reģistrēts;
  • transportlīdzekļa dati apjomā, kas ļauj to identificēt.

Izvēles numura zīmi vai valsts reģistrācijas numuru ar viena vai divu ciparu kombinācijām vienas personas īpašumā (turējumā) esošam katram transportlīdzeklim var piešķirt ne biežāk kā reizi gadā.

Ja rezervēts numurs netiek reģistrēts 5 dienu laikā, par rezervāciju veiktā maksa netiek atgriezta.

Ar pieejamo reģistrācijas numuru sarakstu iespējams iepazīties, ierodoties CSDD klientu apkalpošanas centrā. Elektroniski vai pa tālruni informāciju par CSDD klientu apkalpošanas centros pieejamajiem numuriem nesniedz.