Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Ceļu drošības audits

Vispārēja informācija

Ceļu drošības audits attiecas uz projektiem (būvprojektiem) uz valsts galvenajiem, reģionālajiem un vietējas nozīmes ceļiem, kā arī uz pilsētu un apdzīvotu vietu maģistrālajām, pilsētas un vietējas nozīmes ielām. Audits veicams arī citiem ar ceļu satiksmi saistītiem būvprojektiem. Audita procedūra jāveic arī esošajiem ceļiem.

Audita pasūtīšanas kritēriji noteikti Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumu Nr.972 "Ceļu drošības audita noteikumi" II daļā. 

Ceļu drošības audita rekomendācijas ir iespēju robežās jārespektē, jo runa ir par satiksmes dalībnieku (cilvēku) dzīvību un veselību. Gala lēmumu par ceļu drošības audita rekomendāciju ievērošanu pieņem audita pasūtītājs.

Ceļu auditu veic Ministru kabineta pilnvarotas institūcijas – CSDD, izveidota audita grupa (parasti divi cilvēki). Grupā ietilpst eksperti ar zināšanām un pieredzi ceļu projektēšanā, būvniecībā, uzturēšanā, valsts līmeņa satiksmes drošības darbā, satiksmes negadījumu analīzē.

Lai CSDD veiktu ceļu drošības auditu, projektētājiem vai ceļu (ielu) pārvaldītājiem jānoslēdz līgums ar CSDD par audita veikšanu. Par katru noslēgto līgumu pasūtītājs saņem auditora parakstītu oficiālu rakstveida audita atzinumu.

Dažādām audita stadijām procedūras ilgums ir dažāds, piemēram, 1 - 4 nedēļas trešajai stadijai vai no 12 darba dienām jau esošam ceļam.

CSDD neatbild par bedrēm uz ceļiem, ceļa zīmēm un apzīmējumiem. Par to ir atbildīgs ceļa pārvaldītājs:

  • valsts ceļu tīklā - VAS "Latvijas Valsts ceļi";
  • pašvaldību ceļu tīklā un apdzīvotās vietās - pilsētu un novadu domes, pagastu pārvaldes;
  • Rīgā - Rīgas domes Satiksmes departaments.

Sīkāka informācija par ceļu drošības auditu:

  • sazinoties ar CSDD Ceļu drošības audita departamentu: e-pasts:  celu.audits@csdd.gov.lv; tel. nr. 67025716 vai 67025814;

  • sūtot vēstuli CSDD: S. Eizenšteina iela 6, Rīga, Latvija, LV – 1079, vai uz e-pastu csdd@csdd.gov.lv.  

Pievienotie faili