Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Ceļu drošības audits

Vispārēja informācija

Ceļu drošības audits (audits) ir neatkarīga un sistemātiska projektu un ceļu tīkla pārbaudes procedūra, kurā no satiksmes drošības viedokļa novērtē projektēšanas ieceres, būvprojekta vai konkrēta satiksmes objekta potenciāli bīstamās vietas, kur var veidoties ceļu satiksmi apdraudošas konfliktsituācijas. Ceļu drošības audits rezultējas ar atzinumu.

Ceļu drošības auditors (auditors) ir persona, kas ieguvusi atbilstošu izglītību un pieredzi un kurai ir piešķirts auditora sertifikāts saskaņā Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.482 “Ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtība”.

Ceļu drošības audita veikšanas kārtība un audita pasūtīšanas kritēriji noteikti Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumu Nr.972 "<http://likumi.lv/doc.php?id=184563> Ceļu drošības audita noteikumi".

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu auditu veic CSDD, savukārt to pasūta ceļa (arī ielas vai teritorijas) īpašnieks vai pārvaldītājs. Lai CSDD veiktu auditu, ir nepieciešams noslēgt līgumu ar CSDD, sūtot pieteikumu uz e-pastu celu.audits@csdd.gov.lv norādot šādu informāciju:

 • objektu raksturojošu informāciju (arī rasējumus);
 • nepieciešamo audita stadiju;
 • rekvizītus;
 • paraksttiesīgo personu;
 • kontaktpersonu.

Par katru noslēgto līgumu pasūtītājs saņem auditora parakstītu rakstveida ceļu drošības  audita atzinumu.

CSDD neatbild par satiksmes organizācijas risinājumiem, brauktuvju seguma stāvokli vai ceļu infrastruktūras izveidi.  Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu, organizēt satiksmi un nodrošināt, lai ceļš pastāvīgi tiktu uzturēts satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā, ir ceļa pārvaldītāja pienākums -->

 • valsts ceļu tīklā - VSIA "Latvijas Valsts ceļi";
 • pašvaldību ceļu tīklā un apdzīvotās vietās - pilsētu un novadu domes;
 • Rīgas publiskais ielu tīkls - Rīgas domes Satiksmes departaments;
 • privātīpašumos un blakusteritorijās – katras teritorijas īpašnieks. 

Detalizētāka informācija par ceļu drošības auditu var saņemt:

 • sazinoties ar CSDD Ceļu drošības audita departamentu e-pasts: celu.audits@csdd.gov.lv;
 • tel. 67025716 vai 67025814;
 • sūtot vēstuli CSDD: S. Eizenšteina iela 6, Rīga, Latvija, LV – 1079, vai uz e-pastu  csdd@csdd.gov.lv

Pievienotie faili