Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

PAR PAKALPOJUMU SAŅEMŠANU Covid-19 LAIKĀ: ŠEIT

SAŅEMOT PAKALPOJUMUS, OBLIGĀTI JĀLIETO MUTES UN DEGUNA AIZSARGMASKA!

Vispārēja informācija

Vadītājam, kas ierodas Latvijā no ārvalstīm, atļauts Latvijā vadīt transportlīdzekli, ja viņam ir klāt:

  • Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts izsniegta vadītāja apliecība;
  • vadītāja apliecība, kurā norādītas 1968.gada Konvencijā par ceļu satiksmi noteiktās vadītāja apliecību kategorijas;
  • vadītāja apliecība, kurā nav norādītas 1968.gada Konvencijā par ceļu satiksmi noteiktās transportlīdzekļu kategorijas. Ar šādu vadītāja apliecību personai atļauts vadīt tikai B kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, ja izdevējvalstī šī vadītāja apliecība dod tiesības vadīt automobili. Ja vadītāja apliecībā ieraksti nav izdarīti ar latīņu alfabēta burtiem, persona uzrāda notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

Transportlīdzekļa vadītājam, kurš ierodas Latvijā no ārvalstīm un uzturas Latvijā ilgāk par vienu gadu, noteiktā kārtībā jāapmaina transportlīdzekļa vadītāja apliecība, izņemot Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts izsniegtu vadītāja apliecību, kā arī personas, kas bauda diplomātiskās vai konsulārās imunitātes un privilēģijas.

Aktuālā informācija saistībā ar BREXIT (par Apvienotajā Karalistē izsniegto apliecību izmantošanu Latvijā)

Pilsonis ar savu UK izdoto/atjaunoto vadītāja apliecību varēs vadīt auto Latvijā, jo Apvienotā Karaliste (AK) ir 1968.g. Vīnes Konvencijas Par ceļu satiksmi dalībvalsts un tās izdotās vadītāja apliecības atbilst Konvencijas prasībām, nekādi papildus vadīšanas tiesību apliecinoši dokumenti nebūs vajadzīgi. Vienlaikus attiecībā uz AK vadītāja apliecību ilgstošu izmantošanu Latvijā un to apmaiņu situācija mainās un tiek attiecināti “trešajām” valstīm piemērojamie noteikumi, t.i., uzturoties Latvijā ilgāk par vienu gadu, AK vadītāja apliecība ir jāapmaina pret Latvijas apliecību, un apmaiņa notiek pēc sekmīgas vadīšanas eksāmena nokārtošanas. Situācija attiecībā uz personām, kas, piemēram, atgriežas uz dzīvi Latvijā no AK un kurām pirms tam ir bijusi izsniegta Latvijas vadītāja apliecība, ir nedaudz citāda – uz viņiem ir attiecināma iepriekšminētā norma par apliecības apmaiņu pēc gada, bet nav jākārto vadīšanas eksāmens.

Saite uz EK skaidrojošo materiālu:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling.pdf 19 lp.