Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Svarīgi!

01.05.2019. stājas spēkā grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā! Tirdzniecībā pieņemtos transportlīdzekļus (arī Latvijā reģistrētus) no 01.05.2019. ceļu satiksmē var izmantot tikai ar tirdzniecības numura zīmēm. Iepriekš noformētie tirdzniecībā pieņemto transportlīdzekļu apdrošināšanas līgumi 01.05.2019. tiek izbeigti.

Tirdzniecības numura zīmes izmanto tirdzniecībai paredzētu transportlīdzekļu pārvietošanai uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu vai izmēģinājuma braucieniem ar tirdzniecībā pieņemtiem transportlīdzekļiem (gan ar Latvijā nereģistrētiem, gan reģistrētiem transportlīdzekļiem).

Konkrētā veida tirdzniecības numura zīmes atļauts izmantot tikai attiecīgo kategoriju transportlīdzekļiem. Tirdzniecības numura zīmes veidu norāda tirdzniecības numurā. Izšķir šādu veidu tirdzniecības numura zīmes:

  • A – mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem;
  • B – vieglajiem automobiļiem, kā arī kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg;
  • C – kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg;
  • D – autobusiem;
  • E – piekabēm.

Piedaloties ceļu satiksmē ar tirdzniecības numura zīmēm, komersants Tirdzniecības reģistrā noformē tirdzniecības numuru izmantošanas pavadzīmi, kas izsniegta uz laiku līdz divām dienām un kurā norādīts attiecīgais tirdzniecības numurs un komersanta pārstāvis, kuram ir tiesības tirdzniecības numura zīmes lietot šajā dokumentā. norādītajā termiņā.

 

Noformējot pavadzīmi, datus par transportlīdzekli iegūst no tirdzniecības reģistra. Ja attiecīgais transportlīdzeklis no ārvalsts ievests ostā vai muitas zonā ar citu transportu un tiek pārvietots uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu, tam piedaloties ceļu satiksmē, pavadzīmē transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus nenorāda, bet norāda transportlīdzekļa pārvietošanas maršrutu (transportlīdzekļa saņemšanas un tirdzniecības vai glabāšanas vietas adresi).

 

Pavadzīmi apliecina ar parakstu persona, kurai komersanta uzņēmumā piešķirtas Tirdzniecības reģistra lietošanas tiesības, kā arī tiesības pieņemt transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībā, izsniegt īpašumtiesību apliecību un piedalīties ceļu satiksmē ar tirdzniecībai paredzētiem transportlīdzekļiem.

Piedaloties ceļu satiksmē, komersanta pārstāvim jābūt klāt:

  • transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošam dokumentam;
  • transportlīdzekļa īpašuma tiesības apliecinošam dokumentam, ja transportlīdzeklis vēl nav pieņemts tirdzniecībā;
  • Tirdzniecības reģistrā noformētai un noteiktā kārtībā apliecinātai tirdzniecības numuru izmantošanas pavadzīmei.

Tirdzniecības numura zīmju(es) izmantošana ceļu satiksmē atļauta pēc transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma noslēgšanas.

Komersantam izsniegtās tirdzniecības numura zīmes laikā, kad tās netiek izmantotas, uzglabā tirdzniecības vietā.

 

Komersantam nav tiesību saņemtās tirdzniecības numura zīmes nodot citām personām.

 

Komersants nodrošina tādus apstākļus, lai novērstu iespēju nepiederošām personām izmantot tirdzniecības numura zīmes.

 

5 darbdienu laikā pēc tirdzniecības numura zīmju derīguma termiņa beigām tirdzniecības numura zīmes komersants nodod CSDD. Ja noteiktā termiņā tirdzniecības numura zīmes nav nodotas, CSDD liedz iespēju komersantam izmantot arī citas tam piešķirtās tirdzniecības numura zīmes.