Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Detalizētāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm.

Aizvērt

Lēmums par vēsturiskā spēkrata statusu

Vēsturiskā spēkrata (VS) statusu var piešķirt mehāniskajam transportlīdzeklim, ja tas:
     - ir vismaz 30 gadus vecs;
     - ir saglabāts un uzturēts vēsturiski korektā stāvoklī;
     - netiek lietots kā ikdienas transportlīdzeklis;
     - ir kultūrvēsturiska vērtība un kas ir daļa no tehnikas un kultūras mantojuma;
     - atbilst 2018. gada 14. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 498 “Vēsturisko spēkratu noteikumi” noteiktajām prasībām.

Transportlīdzekļa atbilstību vēsturiskā spēkrata statusam pārbauda un lēmumu par vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanu pieņem CSDD Rīgas Motormuzeja ekspertu komisija. Pozitīva komisijas lēmuma gadījumā, VS statusu piešķir uz 5 gadiem.

Lēmuma pieņemšanai transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs) uzrāda transportlīdzekli Komisijai un iesniedz:
     - dokumentus, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus (iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim — reģistrācijas apliecība, iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim — transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izdots dokuments un citi dokumenti, kas apliecina konkrētā transportlīdzekļa izcelsmi vai pārdošanas faktu);
     - īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu (ja transportlīdzeklis iepriekš nav reģistrēts uz iesniegumā norādītās personas vārda) vai dokumentu, kas apliecina, ka persona ir transportlīdzekļa valdītājs;
     - nepieciešamības gadījumā – dokumentus un informatīvos materiālus, kas apliecina transportlīdzekļa atbilstību oriģinālam, veiktās konstrukcijas izmaiņas vai uzlabojumus u.c. ekspertīzes veikšanai nepieciešamos faktu;
     - maksājuma kvīti par vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanu:
            - motociklam – 25,82 eiro (t.sk. PVN)
            - automobilim – 43,04 eiro (t.sk. PVN)

Vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanai iespējams pieteikties Rīgas Motormuzejā, S. Eizenšteina ielā 6, iepriekš zvanot: 67025857 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00) vai rakstot uz e-pastu: valdis.klavins@motormuzejs.lv, harijs.gerkis@csdd.gov.lv, dins.ziemelis@csdd.gov.lv

Transportlīdzekļu izvērtēšana VS statusa piešķiršanai notiek pirmdienās un trešdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. 

Ja transportlīdzeklis neatrodas Rīgā, to iespējams uzrādīt jebkurā tuvākajā CSDD nodaļā. Tāpat arī jebkurā CSDD nodaļā var iesniegt augstākminētos dokumentus un veikt samaksu par tehniskās ekspertīzes veikšanu. CSDD darbinieki pārsūtīs fotogrāfijas un dokumentus Motormuzeja darbiniekiem un informēs klientu par tālākām darbībām. 

Siguldas tehniskās apskates stacijā šo ekspertīzi veikt nevar.

Dokumenti