Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Detalizētāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm.

Aizvērt

26. jūlijā plkst. 10.20-15.20 Ogrē nedarbosies klientu apkalpošanas centrs un tehniskās apskates stacija. Vairāk informācijas

Ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa vadīšana Latvijā

Lai persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, ceļu satiksmē izmantotu ārvalstī reģistrētu M1* un N1** kategorijas automobili, maksājams transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par šo transportlīdzekli.

Kas ir M1* un N1* kategorijas transportlīdzekļi?

* M1 kategorija – mehāniskie transportlīdzekļi, kas projektēti un būvēti galvenokārt cilvēku un viņu bagāžas pārvadāšanai un kuros papildus transportlīdzekļa vadītāja sēdvietai ir ne vairāk kā astoņas sēdvietas.
** N1 kategorija – mehāniskie transportlīdzekļi, kas projektēti un būvēti galvenokārt kravu pārvadāšanai un kuru maksimālā masa nepārsniedz 3,5 tonnas.

Nodokļa nomaksa

Veicot maksājumu e-CSDD, maksātājs norāda nodokļa aprēķinam nepieciešamos datus:

  • transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus atbilstoši transportlīdzekļa ārvalsts reģistrācijas dokumentā norādītajiem;
  • transportlīdzekļa vadītāja datus atbilstoši personu apliecinošajā dokumentā norādītajiem;
  • periodu, kuru transportlīdzeklis tiks izmantots ceļu satiksmē Latvijā.

Ja TEN ir samaksāts, transportlīdzekli drīkst vadīt arī cits vadītājs.

CSDD nodrošina, lai veiktais nodokļa maksājums tiktu ieskaitīts Valsts kasē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Saņemot pakalpojumu un atzīmējot piekrišanu pakalpojuma saņemšanas noteikumiem, pakalpojuma saņēmējs apstiprina, ka maksājums Valsts kasē tiek veikts labprātīgi.

Lēmumu par nodokļa vai tā daļas atmaksāšanu pieņem Valsts ieņēmumu dienests pēc iesnieguma saņemšanas no maksātāja.

Krievijas Federācijā reģistrēta transportlīdzekļa izmantošana Latvijā no 14.02.2024.

Ja Krievijas Federācijā reģistrēts transportlīdzeklis atrodas Latvijā un piedalās ceļu satiksmē, tas reģistrējams Latvijā ne vēlāk kā līdz 14.02.2024. Pēc minētā termiņa Krievijas Federācijā reģistrēta transportlīdzekļa pārreģistrācija Latvijā nav atļauta. Līdz attiecīgajam termiņam ir pieļaujama Krievijas Federācijā reģistrēta transportlīdzekļa izmantošana ceļu satiksmē Latvijā.

Sākot no 15.02.2024. Krievijas Federācijā reģistrēta transportlīdzekļa izmantošana ceļu satiksmē Latvijā ir pieļaujama, ja ar šo transportlīdzekli šķērso Latvijas teritoriju ne vairāk kā vienu reizi tranzītā un ja, izmantojot CSDD nodrošināto e-pakalpojumu "Krievijas federācijas TL tranzīta deklarēšana", ir iesniegta šāda informācija:

  1. transportlīdzekļa marka un modelis;
  2. transportlīdzekļa reģistrācijas valsts;
  3. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;
  4. transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds, dzimšanas datums un elektroniskā pasta adrese;
  5. laika periods, kurā transportlīdzeklis piedalīsies ceļu satiksmē Latvijā, kas nav ilgāks par 24 stundām.

Sākot no 15.02.2024. Krievijas Federācijā reģistrēta transportlīdzekļa izmantošana ceļu satiksmē Latvijā ir pieļaujama, ja transportlīdzeklis ir tādas personas īpašumā vai turējumā, kura bauda imunitātes un privilēģijas saskaņā ar Latvijai saistošām starptautisko tiesību normām, vai tādas personas īpašumā vai turējumā, kura dodas īstermiņa braucienā, tai skaitā tranzītā, oficiālo funkciju veikšanai vai tehniskā atbalsta nodrošināšanai Latvijas vai ārvalstu diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai vai starptautiskai organizācijai. Pēc kompetentās amatpersonas pieprasījuma uzrādāmi dokumenti, kas apliecina minētos apstākļus. Šajā gadījumā CSDD nodrošinātos e-pakalpojumus nav jāiesniedz informācija par transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē.

Pievienotie faili