Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Vienas dienas atļauja

Vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē paredzēta, lai transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) varētu aizbraukt līdz tehniskās apskates stacijai ar transportlīdzekli, kam beidzies termiņš atļaujai piedalīties ceļu satiksmē (nav spēkā esošā tehniskās apskates uzlīme) vai beidzies pagaidu atļaujas derīguma termiņš. 

Atļauju transportlīdzekļa vadītājs var noformēt jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski e-CSDD. CSDD klientu apkalpošanas centrā atļauju var saņemt pilngadīga persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (personas pasi, CSDD izsniegtu vadītāja apliecību vai mācību braukšanas atļauju). Atļauju var saņemt tikai Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim. Atļauju piešķir uzskaitē esošiem transportlīdzekļiem, kā arī transportlīdzekļiem, kuri noņemti no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai kuri izslēgti no reģistra, jo 3 gadus nav veiktas darbības.

Atļauja dod tiesības pārvietoties ar tajā norādīto transportlīdzekli no tā remonta vai atrašanās vietas tikai līdz tuvākajai transportlīdzekļa kategorijai atbilstošajai tehniskās apskates stacijai.

Atļauja piedalīties ceļu satiksmē ir derīga elektroniski un autovadītājam tā nav ne jāizdrukā, ne jāparaksta. Policijas, muitas vai robežsardzes darbinieki par atļaujas esamību var pārliecināties tiešsaistē CSDD Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Noformējot un saņemot atļauju, transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) apliecina, ka viņa transportlīdzeklis tieši neapdraud satiksmes drošību, apkārtējo vidi, cilvēku veselību vai dzīvību un ka transportlīdzeklim nav tādu trūkumu vai bojājumu, kuru dēļ tas nedrīkst piedalīties ceļu satiksmē.

Vienam transportlīdzeklim atļauja tiek izsniegta ne vairāk kā divas reizes kalendāra gadā. Atļauja derīga tikai tajā dienā, kad plānots veikt tehnisko apskati. To var saņemt tikai pēc tehniskās apskates termiņa beigām.

Atļauja nedod tiesības ar transportlīdzekli veikt pasažieru vai kravu pārvadājumus, kā arī transportlīdzekļu vadītāju apmācību.

Atļauju iespējams noformēt arī tad, ja Administratīvās atbildības likumā noteiktajā termiņā nav samaksāti piemērotie naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē vai transportlīdzeklis nav noteiktā kārtībā pārreģistrēts. Transportlīdzeklis ir jāpārreģistrē līdz tehniskai apskatei, ja mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja vārds, uzvārds vai nosaukums vai 5 dienu laikā, ja ir mainījies transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais īpašnieks (turētājs, valdītājs) vai kaut viens no uzskaites tehniskajiem datiem. Piemērotos naudas sodus būs jāsamaksā pirms transportlīdzekļa pārreģistrācijas vai valsts tehniskās apskates veikšanas.