Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA par izmaiņām CSDD pakalpojumos COVD-19 ārkārtējās situācijas laikā.
Klātienes pakalpojumi-TL reģistrācija un vadītāju kvalifikācija-tiek nodrošināti tikai pēc iepriekšējā pieraksta PA TĀLRUNI KAC darba laikā
TEHNISKĀ APSKATE tiek veikta esošajā kārtībā.

Reģistrācijas pārtraukšana, nenododot numura zīmes COVID-19 laikā

Sākot no 25.04.2020. ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā un trīs mēnešus pēc tās e-CSDD ir tiesības pārtraukt transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku, nenododot transportlīdzekļa numura zīmes. Par to, vai Jums ir iespējams šajā gadījumā saņemt neizmantoto apdrošināšanas prēmijas daļu, lūgums interesēties pie sava apdrošinātāja.

Darbību var veikt elektroniski e-CSDD transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks vai gadījumā, ja reģistrētais īpašnieks ir līzinga kompānija – reģistrētai transportlīdzekļa turētājs. CSDD Klientu apkalpošanas centros šis pakalpojums nav pieejams.

Pakalpojums e-CSDD pieejams, izmantojot sasaisti „Vienotā pieteikšanās” un izvēloties atbilstošāko autentifikācijas veidu – izmantojot savu kredītiestādi, E-paraksta viedkarti vai elektronisko parakstu.

Pēc autorizācijas sadaļā "Darbības ar transportlīdzekļiem" izvēlas "Reģistrācijas pārtraukšana uz laiku un atjaunošana uzskaitē COVID-19 laikā", kur veic nepieciešamās darbības.

Pārtraucot reģistrāciju, nenododot numura zīmes, transportlīdzekļu reģistrā izdara atzīmi “Transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nenodod transportlīdzekļa numura zīmes”.

Svarīgi!

 • Ar transportlīdzekli, kura reģistrācija ir pārtraukta, aizliegts piedalīties ceļu satiksmē.
 • Par numura zīmju uzglabāšanu atbildīgs ir reģistrētais transportlīdzekļa īpašnieks un turētājs. Valsts reģistrācijas numura zīmes ir aizliegts nodot izmantošanai citam transportlīdzeklim.
 • Transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšana uz laiku neatbrīvo tā īpašnieku un turētāju no atbildības par transportlīdzekli un rīcību ar to.

Lai transportlīdzekli, kura reģistrācija ir pārtraukta, nenodot numura zīmes, izmantotu ceļu satiksmē, transportlīdzeklis atkārtoti jāreģistrē uzskaitē e.CSDD, izņemot gadījumu, ja transportlīdzeklis tiek norakstīts. Arī šo darbību var veikt elektroniski e-CSDD transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks vai gadījumā, ja reģistrētais īpašnieks ir līzinga kompānija – reģistrētai transportlīdzekļa turētājs. CSDD Klientu apkalpošanas centros šis pakalpojums nav pieejams

Maksājumi:

Pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju, veic šādus maksājumus:

 • par CSDD pakalpojumiem:
  • par noņemšanu no uzskaites – 3,02 eiro;
  • par katru nodokļa maksājumu e-CSDD - 1,02 eiro;
 • transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis (ja nav nomaksāts) par iepriekšējo periodu līdz reģistrācijas pārtraukšanas brīdim, pārtraukšanas mēnesi ieskaitot*.

Atjaunojot uzskaitē transportlīdzekli, kura reģistrācija pārtraukta, veic šādus maksājumus:

 • par CSDD pakalpojumiem:
  • par katru nodokļa maksājumu e-CSDD - 1,02 eiro;
 • transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis (ja nav nomaksāts) no atjaunošanas uzskaitē brīža (atjaunošanas uzskaitē mēnesi ieskaitot) līdz kalendārā gada beigām*.

* Ja transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir persona, kurai piemērojams atbrīvojums vai atvieglojums no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas un vēlaties to piemērot šim transportlīdzeklim, lūdzu deklarējiet atbrīvojuma / atvieglojuma piemērošanu šeit: Nodokļu atvieglojumu deklarēšana”. e.CSDD var deklarēt:

- atbrīvojuma piemērošanu personām ar invaliditāti;

- atvieglojuma piemērošanu daudzbērnu ģimenes loceklim.

Pārējos likumdošanā paredzētos atbrīvojumus vai atvieglojumus no nodokļa nomaksas iespējams piemērot tikai, vēršoties kādā CSDD klientu apkalpošanas centrā.

Transportlīdzekļa reģistrāciju var pārtraukt, ja izpildās šādi nosacījumi:

 • transportlīdzeklis ir reģistrēts Latvijā un nav noņemts no uzskaites;
 • ja transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir uzņēmums, tā statuss pieļauj transportlīdzekļa reģistrāciju tā īpašumā (uzņēmums nav likvidēts, reorganizēts, tā reģistrācija nav anulēta vai saimnieciskā darbība nav apturēta).
 • transportlīdzeklim nav reģistrēts aizliegums attiecīgo reģistrācijas darbību veikšanai (t.sk. īpašnieka aizliegums);
 • transportlīdzeklis nav nodots īpašumā vai turējumā citai personai;
 • atjaunojot transportlīdzekli uzskaitē pēc reģistrācijas pārtraukšanas, ir nomaksāti transportlīdzeklim vai īpašniekam piemērotie sodi.

e-CSDD vidē veicamo darbību aprakstu skatīt zemāk pievienotajā failā:

Pievienotie faili