Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Prasības tirdzniecības vietai

Par nosacījumiem Covid-19 laikā

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu “Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” jāievēro:

no 2020. gada 19. decembra līdz 2021. gada 11. janvārim katru dienu būs piemērots regulējums, kas līdz šim attiecās uz brīvdienām un svētku dienām, bet būs paplašinātas preču grupas, ko šajā laikā drīkst tirgot. Tas nozīmē, ka šajās 3 nedēļās klātienē darbosies tikai:

 • aptiekas (tajā skaitā veterinārās aptiekas),
 • optikas preču veikali,
 • degvielas uzpildes stacijas,
 • tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot atsevišķas preču grupas.

Atļautajās preču grupās neietilpst transportlīdzekļi!

Vairāk informācija: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/tris-nedelu-laika-ieverojami-jasamazina-cilveku-kustiba-davinasim-viens-otram-veselibu vai https://likumi.lv/ta/id/319591-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-6-novembra-rikojuma-nr-655-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu-

Vispārējās prasības tirdzniecības vietai:

Tirdzniecības vietā iekārto vismaz 150 m2 lielu teritoriju (ēkā vai norobežotā atklātā laukumā), kurā izvietot tirdzniecībai paredzētus transport­līdzekļus vai numurētos agregātus. Ja tirdzniecības vieta ir paredzēta tikai mopēdu, motociklu, triciklu vai kvadriciklu tirdzniecībai, teritorija ir vismaz 30 m2 liela.

Tirdzniecības vietā iekārtotajā tirdzniecības teritorijā drīkst atrasties tikai tirdzniecībai nodotie transportlīdzekļi un to numurētie agregāti. Tirdzniecības vietā ēkā vai speciāli šim nolūkam paredzētā būvē iekārto telpu klientu apkalpošanai un ar komersanta transportlīdzekļu tirdzniecības darbību saistītās lietvedības dokumentu vai citu dokumentu un tirdzniecības numura zīmju uzglabāšanai.

Tirdzniecības vietas izvietojums nodrošina brīvu un drošu transportlīdzekļu un gājēju kustību, kā arī ērtu piekļūšanu tirdzniecībā esošiem transportlīdzekļiem un numurētiem agregātiem.

Tirdzniecības vietu aprīko ar datoru, drukas iekārtu un interneta pieslēgumu, lai nodrošinātu attiecīgu aktu sagatavošanu, noformētu ieguvēja īpašumtiesības apliecinošu dokumentu (īpašumtiesību apliecība) un izdarītu atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā par transportlīdzekļa nodošanu ieguvējam īpašumā.

Komersants, izmantojot pieslēgumu Tirdzniecības reģistram, iegūst transportlīdzekļa tehniskos datus un saglabā informāciju par veiktajām darbībām.

Tirdzniecības teritorijā esošam transportlīdzeklim redzamā vietā (automobilim – aiz priekšējā vējstikla) novieto cenu lapu, kas ir vismaz A5 formāta lapa, kurā ir norādīta šāda informācija:

 • transportlīdzekļa marka, modelis;
 • transportlīdzekļa 1. reģistrācijas (izlaiduma) gads;
 • transportlīdzekļa odometra rādījums, pieņemot transportlīdzekli tirdzniecībā;
 • transportlīdzekļa identifikācijas numurs;
 • transportlīdzekļa pārdošanas cena eiro, ieskaitot nodokļus, papildus atsevišķi var norādīt iekļauto pievienotās vērtības nodokļa summu vai atsauci uz īpašā pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmu;
 • numurs aktam par transportlīdzekļa pieņemšanu tirdzniecībai;
 • informācija par transportlīdzekļa drošības sistēmu - elektroniskās stabilitātes sistēmas (ESP), bremžu antibloķēšanas sistēmas (ABS), elektriskā stūres pastiprinātāja (EPS), drošības spilvenu esību, to tehnisko stāvokli un darbības pārbaudi;
 • informācija, vai transportlīdzeklis tehniski atbilst izmantošanai ceļu satiksmē;
 • automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu uz vienu kilometru par tādu vieglo automobili, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2008. gada 31. decembra un ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju vai pēc savas konstrukcijas ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju un kā mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators).

Cenu lapu var noformēt Tirdzniecības reģistrā, saņemot izdruku PDF formāt, vai arī komersants to var izveidot pats.

Tirdzniecības reģistrā cenu lapu var noformēt vairākas reizes (skaits nav ierobežots), mainot cenu lapā iekļauto informāciju atbilstoši nepieciešamībai. Cenu lapā norādītajai cenai ir tikai informatīvs raksturs un tā var atšķirties no transportlīdzekļa pārdošanas cenas.

Tirdzniecībai nodotu, bet nepārdotu transportlīdzekli vai numurēto agregātu atdod tā īpašniekam vai tā pārstāvim pēc šīs personas pieprasījuma.

Ja tirdzniecībai nodots Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis, tam piešķirtās valsts reģistrācijas numura zīmes līdz transportlīdzekļa pārdošanai vai atgriešanai tā īpašniekam uzglabā tirdzniecības vietā. Komersantam nav tiesību saņemtās numura zīmes nodot citām personām. Komersants nodrošina tādus apstākļus, lai novērstu iespēju nepiederošām personām piekļūt numura zīmēm.