Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Nosaka soda piemērošanas kārtību par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem

Valdības sēdē, 21.jūnijā, noteikta kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols - lēmums par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

No 2016.gada 1.jūnija stājusies spēkā Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta jaunā redakcija, kas nosaka jaunu soda piemērošanas kārtību par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem bez vadītāja klātbūtnes. Satversmes tiesā, izskatot fiziskas personas pieteikumu par Ceļu satiksmes likuma normas atbilstību Satversmei, nolēma atzīt Ceļu satiksmes likuma 43.2 pantu, ciktāl tas neparedzēja tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt protokolu – paziņojumu transportlīdzekļa īpašniekam, kurš nav bijis transportlīdzekļa vadītājs brīdī, kad izdarīts apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpums, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam.

Noteikumi precizē esošo kārtību attiecībā uz administratīvā naudas soda piemērošanu par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu, līdz ar to tas no administratīvā sloga viedokļa kārtība būtiski nemainās. Visām iesaistītajām institūcijām būs arī turpmāk jānodrošina uzdevumu izpilde atbilstoši savai kompetencei, pilnveidojot procesu. Datu uzglabāšana par izdarītajiem apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem tiek nodrošināta Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Tiek ieviesta protokola - lēmuma trešā eksemplāra sastādīšana un nosūtīšana reģistrētajam transportlīdzekļa īpašniekam (turētajam, valdītājam). Tiek paredzēta arī elektroniska protokola – lēmuma nosūtīšana adresātam, kas būs izteicis piekrišanu paziņojumu elektroniskai saņemšanai.

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028013
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv