Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Ministru kabinetā izskatīts informatīvais ziņojums par tehniskās apskates sistēmas pilnveidošanu

Ministru kabinets šodien, 11. decembrī, izskatīja Satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu “Par izmaiņām transportlīdzekļu valsts tehniskajā apskatē”, kas paredz pasākumu kopumu un nodrošinās pakāpenisku ES Direktīvas Par tehniskajām apskatēm 2014/47/ES ieviešanu līdz 2023. gadam.
Vairāk nekā 20 gados Latvijā izveidoto tehniskās apskates sistēmu ir atzinīgi novērtējuši gan ārvalstu speciālisti, gan arī VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) klienti (pēc aptaujas rezultātiem 96% klientu atzinīgi novērtē tehniskās apskates pakalpojumus). Saskaņā ar šo sistēmu, tehniskā apskate ir valsts noteikto transportlīdzekļu īpašnieku pienākumu izpildes kontrole, kuras viena no būtiskajām sastāvdaļām ir transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa pārbaude. Lai padarītu tehniskās apskates procesu efektīvāku un tā uzraudzību objektīvāku, CSDD jau ilgāku laiku veic pakāpenisku tehniskās kontroles funkciju nodošanu akreditētiem uzņēmumiem, kas tiks pabeigta līdz 2020. gada 1. janvārim.
Savukārt CSDD kā atbildīgā institūcija par visu tehniskās apskates sniegto pakalpojumu arī turpmāk veiks visa procesa kontroli un uzraudzību. Tas nozīmē, ka tehniskās apskates stacijās kā līdz šim tiks nodrošināta procesu video novērošana, sniegtā pakalpojuma kvalitātes uzraudzība, tehnisko apskašu rezultātu analīze vienotā datu sistēmā un tehniskās apskates darbinieku apmācība un zināšanu pārbaude.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, laika periodā līdz 2023. gadam Publisko iepirkumu procedūras ietvaros tiks atlasīti uzņēmumi, kuri veiks tehniskās apskates. Šiem uzņēmumiem būs jānodrošina noteiktas prasības transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijai, tehniskās kontroles iekārtām un aprīkojumam, kā arī darbinieku kvalifikācijai un kompetencei.
Publisko iepirkumu principu piemērošana padarīs caurskatāmu un objektīvu uzņēmēju ienākšanu tehniskās apskates pakalpojuma tirgū un veicinās privāto komersantu iesaisti saimnieciskajā darbībā. Iepirkuma mērķis būs nodrošināt objektīvu transportlīdzekļu tehniskās kontroles veikšanu, vienlaikus klientam nodrošinot labāku pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.
Satiksmes ministrija, izvērtējot visus juridiskos un praktiskos apstākļus, uzskata, ka Latvijā ar Ceļu satiksmes likumu noteiktā tehniskās apskates veikšana speciāli akreditētajos uzņēmumos (tā sauktā test-only sistēma) ir saglabājama arī turpmāk. Tā pilnībā atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem un tiek piemērota vairums ES dalībvalstīs.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Satiksmes ministrija uzskata, ka informatīvajā ziņojumā norādīto pasākumu izpilde ļaus sekmīgi ieviest Direktīvu 2014/45/ES, pakāpeniski attīstīs tehniskās apskates pakalpojumu, vienlaicīgi saglabājot transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati kā būtisku mehānismu ceļu satiksmes drošībai, aizsargājot cilvēku, viņa veselību un dzīvību, kas ir viena no cilvēka pamattiesībām.

Aivis Vincevs
Satiksmes ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67028363,
e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv