Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Ministru kabinetā atbalstīts informatīvais ziņojums par tehniskās apskates sistēmas attīstīšanu

11.08.2020

Ministru kabinets šodien, 11. augustā tika izskatīts Satiksmes ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums “Par tehniskās apskates pakalpojuma attīstību 2021.-2030. gadam”, kas nodrošinās pakāpenisku Eiropas Savienības (ES) Direktīvas Par tehniskajām apskatēm 2014/47/ES ieviešanu līdz 2023. gadam. 

Jaunā tehniskās apskates sistēma paredz:   

  • paplašināt tehnisko apskašu staciju tīklu, t.sk., Rīgā paredzot 2 vieglo un 2 kravas transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijas;
  • saglabāt vienotu pakalpojuma cenu un augstu kvalitāti visā Latvijā;
  • mainīt kārtību kā tiks izraudzīti uzņēmumi, kuri veiks tehnisko kontroli.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, laika periodā līdz 2023. gadam Publisko iepirkumu procedūras ietvaros tiks atlasīti uzņēmumi, kuri veiks transportlīdzekļu tehnisko kontroli. Šiem uzņēmumiem būs jānodrošina noteiktas prasības tehniskās apskates stacijai, tehniskās kontroles iekārtām un aprīkojumam, kā arī darbinieku kvalifikācijai un kompetencei.

Publisko iepirkumu principu piemērošana padarīs caurskatāmu un objektīvu uzņēmēju ienākšanu transportlīdzekļu tehniskās kontroles pakalpojuma tirgū un veicinās privāto komersantu iesaisti saimnieciskajā darbībā. Iepirkuma mērķis būs nodrošināt objektīvu transportlīdzekļu tehniskās kontroles veikšanu, vienlaikus klientam piedāvājot labāku pakalpojumu kvalitāti, vienotas cenas un pieejamību. 

Satiksmes ministrija, izvērtējot visus juridiskos un praktiskos apstākļus, uzskata, ka Latvijā ar Ceļu satiksmes likumu noteiktā tehniskās apskates veikšana speciāli akreditētajos uzņēmumos (tā sauktā test-only sistēma) ir saglabājama arī turpmāk. Tā pilnībā atbilst ES tiesību aktiem un tiek piemērota vairums ES dalībvalstīs.

Savukārt VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) kā atbildīgā institūcija par visu tehniskās apskates sniegto pakalpojumu veiks procesa kontroli un uzraudzību. Tas nozīmē, ka tehniskās apskates stacijās tiks nodrošināta procesu video novērošana, sniegtā pakalpojuma kvalitātes uzraudzība, tehnisko kontroļu rezultātu analīze vienotā datu sistēmā, kā arī  darbinieku apmācība un zināšanu pārbaude.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Satiksmes ministrija uzskata, ka informatīvajā ziņojumā norādīto pasākumu izpilde ļaus sekmīgi ieviest Direktīvu 2014/45/ES, pakāpeniski attīstīs tehniskās apskates pakalpojumu, vienlaicīgi saglabājot transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati kā būtisku mehānismu ceļu satiksmes drošībai, aizsargājot cilvēku, viņa veselību un dzīvību, kas ir viena no cilvēka pamattiesībām.

Kontekstā ar iepriekš minēto CSDD uzsāks sev piederošo kapitāldaļu atsavināšanu uzņēmumos, kuri šobrīd nodrošina transportlīdzekļu tehnisko kontroli. Informatīvajā ziņojumā par CSDD līdzdalības kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu secināts, ka CSDD līdzdalības saglabāšana nav lietderīga un ir izbeidzama Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteiktajā kārtībā, par ko šodien tika saņemta Ministru.

CSDD Komunikācijas departaments
Tālrunis: 67025730