Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Konferences par ceļu satiksmes drošības jautājumiem pirmsskolas un sākumskolas izglītībā secinājumi

Piektdien, 28.oktobrī Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) un Valsts izglītības satura centra (VISC) konferencē pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem “Ceļu satiksmes drošība pirmsskolas un sākumskolas izglītībā” tika prezentēti 4.klases satiksmes drošības diagnosticējošā darba rezultāti.

Lai novērtētu izglītojamo prasmes un zināšanas par satiksmes drošību, kā arī attieksmi pret savu un līdzcilvēku drošību un veselību, 10,7 tūkstoši 4. klašu skolēni risināja diagnosticējošo darbu par ceļu satiksmes drošības jautājumiem.

Diagnosticējošais darbs sastāvēja no divām daļām – satiksmes noteikumu tests un jautājumu kopums, kurā tika noskaidrota attieksme pret noteikumu ievērošanu ikdienā.

Secinājumi:

1. Skolēnu kopējais ceļu satiksmes noteikumu zināšanu un to pielietojuma līmenis ir labs.
Lielākajam vairumam skolēnu zināšanu līmenis ir ļoti augsts, jo redzam, ka lielākajam vairumam skolēnu - 35,1% pareizo atbilžu skaits svārstās no 90% - 100%, savukārt vājus rezultātus (zem 33% pareizo atbilžu) uzrādījuši vien 2,7% skolēnu. Te gan jāatceras, ka šīs zināšanas ir jālieto ikdienā un viduvējas, jeb sekmīgi novērtētas zināšanas var būt nepietiekamas kādā konkrētā vietā un laikā uz ceļa.

2. Gājēju un pasažieru pienākumi. Šajā tēmā uzrādītās zināšanas ir teicamas.
Pareizo atbilžu procentuālais skaits svārstās no 76% - 96%.

3. Papildu prasības velosipēdu vadītājiem. Šajā tēmā uzrādītās zināšanas arī ir augstā līmenī.

Tās procentuāli svārstās no 63% (vienā jautājumā) - 95% lielākajā vairumā pārējos šīs tēmas jautājumos. No tā var secināt, ka skolēniem kopumā ir iegūtas labas zināšanas par prasībām velosipēdistu vadītājiem un nokārtojot ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības eksāmenu (testu) ir gatavi iegūt velosipēda vadītāja apliecību. Iespējams, ka daudzi skolēni jau ir ieguvuši velosipēda vadītāja apliecību.

Uz vienu ļoti būtisku jautājumu (Velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi. Kura transportlīdzekļa vadītājam ir priekšroka?) pareizo atbilžu skaits ir otrs zemākais visā darbā - 35%. Jāakcentē, ka velosipēdu ceļš ir mazāk svarīgs par jebkuru citu ceļu. Velosipēdu ceļa braucējiem, pirms brauktuves šķērsošanas, jābremzē un jādod ceļš uz brauktuves braucošajiem.

Lielākais klupšanas akmens bija jautājums - Atzīmē ceļa zīmi, kura velosipēda vadītājam aizliedz turpināt ceļu.


Ceļa zīmes jāapgūst analizējot formu, krāsu un piktogrammu. Formas un krāsas kombinācija nosaka ceļa zīmes grupu. Katras grupas ceļa zīmes izsaka noteiktus norādījumus – aizliegumus, rīkojumus, brīdinājumus u.t.t.

Konferences noslēgumā izskanēja aicinājums skolotājiem - informēt skolēnus par iespējām piedalīties CSDD rīkotajos izglītojošos projektos ceļu satiksmes drošības jomā. Skolēnu dalība konkursos veicina gan satiksmes noteikumu zināšanas, gan izpratni par kopējo ceļu satiksmes drošību, kā arī spēju paredzēt, novērtēt un atbilstoši rīkoties iespējami bīstamās situācijas uz ielām vai ceļiem.

CSDD satiksmes drošības portālā : http://www.berniem.csdd.lv/ – vienuviet apkopoti visi CSDD pēdējo gadu laikā radītie izglītojošie un informatīvie materiāli bērniem un jauniešiem – no pasažiera līdz pat moto braucējam, dažādas spēles, filmas, uzdevumi, konkursi, kā arī iespēja pieteikties velosipēda vadītāja eksāmenam.

Rīgas Motormuzejs šodien ir ne vien vēstures liecību apkopojums, bet arī dzīvs un dažādiem vecumiem aizraujošs piedzīvojums. Ceram, ka skolēni un skolotāji šeit atradīs arī mācību stundām noderīgas lietas.

Diagnosticējošā darba par ceļu satiksmes drošības noteikumiem 4. klasei rezultātiAtbilžu uz CSN jautājumiem rezultāti

Procenti

Līdz33%

33-49%

50-59%

60-69%

70-79%

80-89%

90-100%

Rezultāts

3,8%

15,4%

0%

7,7%

11,5%

23,1%

38,5%

Attieksmes testa rezultāti

Procenti

Līdz33%

33-49%

50-59%

60-69%

70-79%

80-89%

90-100%

Rezultāts

0%

0%

0%

9,1%

45,5%

18,1%

27,3%