Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Izsole

  1. Valsts a/s “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), reģistrācijas Nr.40003345734, paziņo, ka 2017.gada 13.decembrī Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīgā, plkst. 11.00 notiks CSDD piederošo 84/100 domājamo daļu no zemes gabala Slokas ielā 75, Jūrmalā, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3099 ar kadastra Nr.1300 010 3803, un 88/100 domājamo daļu no ēku/būvju nekustamā īpašuma Slokas ielā 75, Jūrmalā, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2950 ar kadastra Nr.1300 510 3801 un sastāv no administratīvās ēkas (liters Nr.1), kā vienotas lietu kopības izsole.
  2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīgā, 413. kabinetā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67025747.
  3. Nekustamo īpašumu lietu kopību Slokas ielā 75, Jūrmalā var apskatīt katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 29111694.
  4. Dalībnieku pieteikumu reģistrāciju veic valsts a/s “CSDD” darba dienās no šī sludinājuma publicēšanas brīža oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 12. decembrim pulksten 16:00 Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīgā, 413. kabinetā.
  5. Objekta Slokas ielā 75, Jūrmalā sākuma cena ir 247 000 EUR (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši eiro, 00 eiro centi). Nodrošinājuma apmērs 10% no Objekta nosacītās cenas (sākumcenas). Nodrošinājuma iemaksas kārtība - nodrošinājuma naudu jāpārskaita valsts a/s “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Sergeja Eizenšteina ielā 6, A/S „Citadele banka”; konts LV75PARX0000118181018, kods PARXLV22, reģ.Nr.LV40003345734, ar atzīmi – “CSDD nekustamā īpašuma Slokas ielā 75, Jūrmala, izsoles nodrošinājums”.
  6. Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu lietu kopību ir pārējo kopīpašuma daļu īpašniekam. Pirmpirkuma tiesības kopīpašuma daļu īpašnieks var izmantot, iesniedzot pieteikumu mēneša laikā no izsoles sludinājuma publicēšanas brīža.
  7. Izsoles veids – mutiska ar augšupejošu soli.
  8. Samaksas kārtība – atlikušais maksājums jāveic 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc izziņas saņemšanas par izsolē iegūto Objektu.
  9. Papildus informāciju var saņemt CSDD pa tālruni 67025747 vai sūtot uz e-pastu: roberts.skudra@csdd.gov.lv
  10. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu lietu kopību ir tiesības, kas nepieļauj tās pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.