Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

CSDD rīko nekustamā īpašuma izsoli

  1. Valsts a/s “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), reģistrācijas Nr. 40003345734, paziņo, ka 2017 .gada 4.septembrī Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīgā, pulksten 11:00 notiks CSDD nekustamā īpašuma - administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 023 0072 001) ar kopējo platību 339,1 m2 un administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 023 0072 002) ar kopējo platību 395,7 m2, kas atrodas uz zemes gabala Miera ielā 23, Rīgā ar kopējo platību 1292 m² (zemes gabala kadastra apzīmējums 0100 023 0072) izsole.
  2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīgā, 413. kabinetā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67025747.
  3. Nekustamo īpašumu Miera ielā 23, Rīgā var apskatīt katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67025711.
  4. Dalībnieku pieteikumu reģistrāciju veic valsts a/s “CSDD” darba dienās no šī sludinājuma publicēšanas brīža laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” līdz 1.septembra pulksten 16:00 Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīgā, 413. kabinetā.
  5. Izsolāmā nekustamā īpašuma sākuma cena Objektam Miera iela 23, Rīga ir 400 000 EUR (četri simti tūkstoši eiro 00 eiro centi). Nodrošinājuma apmērs 10% no Objekta nosacītās cenas (sākumcenas). Nodrošinājuma iemaksas kārtība - nodrošinājuma naudu jāpārskaita valsts a/s “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Sergeja Eizenšteina ielā 6, A/S „Citadele banka”; konts LV75PARX0000118181018, kods PARXLV22, reģ. Nr. LV 40003345734, ar atzīmi – “CSDD nekustamā īpašuma Miera ielā 23, Rīga, izsoles nodrošinājums”.
  6. Izsoles veids – mutiska ar augšupejošu soli.
  7. Samaksas kārtība – atlikušais maksājums jāveic 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc izziņas saņemšanas par izsolē iegūto Objektu.
  8. Papildus informāciju var saņemt CSDD pa tālruni 67025747 vai sūtot uz e-pastu: roberts.skudra@csdd.gov.lv
  9. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.