Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Izmaiņas normatīvajos aktos autopārvadājumu un autoceļu jomā

29.12.2016.

No 2017.gada 1.janvāra spēkā stāsies vairākas izmaiņas likumos, kas saistītas ar transporta līdzekļiem un autoceļu jomu.

grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, paredz pakāpenisku pāreju uz transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes piemērošanu atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma. Šāda kārtība mainīsies tikai no 2019.gada un tikai tiem transportlīdzekļiem, kas reģistrēti pēc 2008.gada 31.decembra.

Savukārt, ja transportlīdzekli pirmo reizi reģistrēs Latvijā pēc 2017.gada 1.janvāra, tad likmes tiks aprēķinātas pēc CO2 daudzuma tiem transportlīdzekļiem, kuriem izlaiduma gads ir jaunāks par 2009.gadu. Savukārt vecākiem transportlīdzekļiem (pirms 2009.gada) nodokļa likme tiks veidota pēc līdzšinējās sistēmas - summējot tādas komponentes kā transportlīdzekļa motora jauda, motora tilpums un transportlīdzekļa pilna masa, bet vecākiem par 2005.gadu nodokļa likme tiks aprēķināta pēc transportlīdzekļa pilnas masas.

Tiks mainīta esošā kārtība, nosakot, ka persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā un kura dalībai ceļu satiksmē izmanto ārvalstīs reģistrētu M1 un N1 kategorijas automobili, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā atbilstoši automobiļa izmantošanas laikposmam: izmantošanas laika periodam par dienu — 10 euro, par mēnesi — 250 euro, par sešiem mēnešiem — 600 euro, par gadu — 1000 euro.

Lai kompensētu vieglo automobiļu un motociklu nodokļa atcelšanu paredzēts paaugstināt vieglo transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa likmes par 7,4 procentiem.

Saskaņā ar grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas paredz, ka ceļu satiksmē iesaistīto transportlīdzekļu reģistrācija veicama piecu dienu laikā pēc transportlīdzekļa iegādes vai ārvalstīs iegādātu transportlīdzekļu ievešanas dienas, pirms tam to uzrādot transportlīdzekļu agregātu numuru salīdzināšanai. Ja no ārvalsts ievestu transportlīdzekli neizmanto ceļu satiksmē, to var nereģistrēt, bet transportlīdzeklis jāuzrāda agregātu numuru salīdzināšanai piecu dienu laikā pēc tā ievešanas Latvijā, bet traktortehnika un tās piekabes - 15 dienu laikā.

Grozījumi arī paredz, ja juridiska persona savā īpašumā vai turējumā reģistrē M1/M1G vai N1/N1G transportlīdzekli, kas jaunāks par pieciem gadiem, kas iegādāts citā Eiropas Savienības dalībvalstī un tiek pirmoreiz reģistrēts Latvijā, vai kas gada laikā pēc tā pirmās reģistrācijas Latvijā atkārtoti iegādāts citā Eiropas Savienības dalībvalstī un tiek atkārtoti reģistrēts Latvijā, CSDD vienlaikus ar transportlīdzekļa reģistrāciju reģistrē atsavināšanas aizliegumu uz piecām darba dienām. CSDD elektroniski nodod informāciju par reģistrēto transportlīdzekli Valsts ieņēmumu dienestam.

Vienlaikus akceptēts likums, kas paredz atzīt par spēku zaudējušu likumu “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”, tādējādi atceļot minēto nodokli.

Savukārt grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” no 2017.gada 1.janvāra paredz ieviest obligāto iemaksu - avansa maksājumu 130 euro par taksometru mēnesī. Avansa maksājums nebūs atkarīgs no fizisko personu skaita, kuras veiks pārvadājumus ar konkrēto taksometru. Obligāto iemaksu avanss tiks iekasēts par katru mēnesi pirms licences kartītes izsniegšanas, t.i., ja nebūs samaksāts avanss, netiks izsniegta licences kartīte un nevarēs veikt pārvadājumus.

Lai nodrošinātu minētās iemaksas kontroli, ir akceptēti grozījumi Ministru kabineta (MK) 2012.gada 3.jūlija noteikumos Nr.468 “Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”, kuros noteikts, ka attiecīgā pašvaldība, kas izsniegusi speciālo atļauju (licenci) un pieņēmusi lēmumu par licences kartītes izsniegšanu attiecīgajam taksometram, izsniedz licences kartīti vieglajam taksometram, ja par to veikts valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums.

Saeima ir akceptējusi grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, kas paredz: svītrot likuma 6. panta 6. un 7. punktā noteiktos atbrīvojumus no autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas (par transportlīdzekļiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbrīvoti no prasības uzstādīt darba un atpūtas laika reģistrācijas kontrolierīces un par transportlīdzekļiem, ar kuriem fiziskā vai juridiskā persona, kas ir iekļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē vai reģistrēta valsts aģentūrā “Lauksaimniecības datu centrs” kā dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, veic pašpārvadājumus). Vienlaikus, lai kompensētu papildu izdevumus, kas radīsies no autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, ar grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā” daļai no minētajiem transportlīdzekļiem, kas tiek izmantoti lauksaimniecības nozarē, tiek noteikts atvieglojums transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanai 75 % apmērā.

Tāpat likumā papildināti ceļu posmi, par kuriem jāmaksā autoceļu lietošanas nodeva: valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) posmu km 124,10 – 159,2; valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka Ogre posmu km 0,00 – 19,9; valsts reģionālā autoceļa P80 Tīnūži Koknese posmu km 0,00 – 63,60.

Likums paredz, ka par kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka 3000 kilogramiem un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem, maksājamas šādas autoceļu lietošanas nodevas likmes – dienas likme 6 euro, nedēļas likme 14 euro, mēneša likme 28 euro un gada likme 300 euro.

Par 10 % tiek palielināta autoceļu lietošanas nodevas likme kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu virs 3500 kg ar EURO 0, EURO I un EURO II motora izmešu līmeni (visvairāk piesārņojošie motora izmešu līmeņi), tādējādi veicinot videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanu.

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzpalielināt soda par autoceļu lietošanas nodevas pārkāpumiem likmi transportlīdzekļa vadītājam, turklāt papildus transportlīdzekļa vadītājam paredzēts piemērot sodu arī pārvadātājam.

Sods vienlaicīgi tiks piemērots gan transportlīdzekļa vadītājam, gan pārvadātājam. Konkrētajā gadījumā piemērojamā soda apmēru Valsts policija izvērtēs, ņemot vērā to, vai pārkāpums ir pirmreizējs vai atkārtots, kā arī ņemot vērā nesamaksātās nodevas apmēru.

Sodu par autoceļu lietošanas nodevas pārkāpumiem palielināšana ir nepieciešama, lai motivētu transportlīdzekļu vadītājus un pārvadātājus aktīvāk maksāt autoceļu lietošanas nodevu. Ņemot vērā, ka ieņēmumi no autoceļu lietošanas nodevas 100% apmērā tiek novirzīti valsts autoceļiem, likuma mērķis ir panākt, lai būtu izdevīgāk maksāt autoceļu lietošanas nodevu, nevis sodu.

Likums paredz par likumā noteiktā valsts autoceļa posma lietošanu, ja autoceļu lietošanas nodeva nav samaksāta pilnā apmērā, uzlikt naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 60 līdz 120 euro, bet pārvadātājam – no 300 līdz 500 euro. Savukārt par likumā noteiktā valsts autoceļa posma lietošanu, ja autoceļu lietošanas nodeva nav samaksāta, uzlikt naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 180 līdz 360 euro, bet pārvadātājam – no 500 līdz 1000 euro.

Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļa