Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

98% CSDD klientu ir apmierināti ar saņemto pakalpojumu

Tika veikts pētījums, lai noteiktu klientu apmierinātību ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) darbu. Pētījuma  ietvaros tika aptaujāti vairāk nekā 3000 CSDD klientu un noskaidrots, ka 98% CSDD klientu ir apmierināti ar saņemto pakalpojumu. Visaugstāk klienti CSDD darbā novērtējuši kompetenci, pozitīvismu un operativitāti.

Pētījumā, kurš veikts sadarbībā ar Civitta Latvija, atklāts, ka kopējā apmierinātība ar CSDD pakalpojumu turpina uzlaboties, un ir ievērojami - par 18% -  palielinājies pilnībā apmierināto klientu skaits, salīdzinājumā ar iepriekšējo aptaujas veikšanu 2014. gadā. Savukārt neapmierināto klientu skaits ir sarucis līdz minimumam – mazāk nekā 1%. Lielāka daļa no tiem ir neapmierināti attiecībā uz to, kas nav saistīts ar CSDD sniegto pakalpojumu – sodu un nodokļu nomaksu, kas tiek ieskaitīti valsts budžetā.

Aptaujātie atzina, ka visaugstāk CSDD darbā viņi vērtē kompetenci, pozitīvismu, kvalitāti, orientēšanos uz individuālu problēmas risināšanu, atvērtību un ātrumu (95% CSDD klientu atzina, ka viņiem ir pieņemams kopējais patērētais laiks CSDD nodaļā).

Arī šajā aptaujā tika noskaidrotas tās pakalpojumu īpašības, kuras klientiem šobrīd šķiet visnozīmīgākās CSDD sniegtajos pakalpojumos – tehniskajā apskatē, transportlīdzekļu reģistrācijā, kā arī vadītāju kvalifikācijā. Vairums aptaujāto atzina, ka tehniskā apskate ir nepieciešama un svarīga, jo tā paaugstina ceļu satiksmes drošību. Transportlīdzekļu reģistrācijā klienti visaugstāk novērtēja darbinieku attieksmi. Savukārt vadītāju kvalifikācijā visaugstāk tiek vērtēta CSDD darbinieku attieksme un kompetence.

CSDD par vienu no prioritātēm noteikusi e-pakalpojumu attīstīšanu, un 87% CSDD klientu atzina, ka ir dzirdējuši par CSDD e-pakalpojumiem un 61% tos ir izmantojuši.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, visvairāk e-pakalpojumu lietošana ir pieaugusi tehniskās apskates klientu vidū. Šobrīd e-pakalpojumus izmanto līdzīgs skaits transporta reģistrācijas un tehniskās apskates klientu - 74%. Lai arī vadītāju kvalifikācijas klienti 2017.gadā izmantojuši par 14% vairāk nekā 2014.gadā, kad tika veikts iepriekšējais klientu apmierinātības pētījums, trešdaļa CSDD klientu tos nav izmantojuši.

Atbildot uz jautājumu par to, kādos kanālos tiek iegūta informācija par CSDD, 54% klientu galvenokārt to iegūst CSDD mājaslapā, savukārt pārējie - ziņu portālos internetā, TV pārraidēs, kā ari uz vietas CSDD nodaļās.

CSDD turpinās pilnveidot savus pakalpojumus, balstoties uz klientu aptaujā iegūt informāciju.

Vairāk par pētījumu šeit: https://www.csdd.lv/klientu-apkalposana/csdd-klientu-apmierinatibas-petijums

CSDD Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67025730
E-pasts: pr@csdd.gov.lv
Mājas lapa: www.csdd.lv
Twitter: @csdd_lv