Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Īpašnieka maiņas noformēšana e-CSDD

Vispārēja informācija

 CSDD piedāvā noformēt īpašnieka maiņu elektroniski e-CSDD vai kādai no iesaistītajām pusēm (pircējam vai pārdevējam) vēršoties jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriem.

Noformēt ar nodošanu iegūta kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu var tikai Latvijā reģistrētam kuģošanas līdzeklim.

Jāievēro!

Atsavinātājam apstiprinot kuģošanas līdzekļa nodošanu īpašumā, īpašuma tiesības uz kuģošanas līdzekli tiek nodotas kuģošanas līdzekļa ieguvējam.

Īpašnieka maiņas reģistrācija kuģošanas līdzekļa, ieguvējam vai ieguvēja pilnvarotai personai ir jāveic 5 dienu laikā pēc īpašuma tiesību nodošanas, vēršoties jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriem.

Ja 5 dienu laikā atsavinātājs neapstiprina ieguvēja izdarīto atzīmi, kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņas procesu pārtrauc un ieguvēja atzīme automātiski tiek dzēsta.

Līdz brīdim, kamēr atsavinātājs nav apstiprinājis kuģošanas līdzekļa nodošanu īpašumā, ieguvējs savu izdarīto atzīmi var dzēst.

Ja rodas juridiski šķēršļi īpašnieka maiņas pabeigšanai, reģistrāciju atsaka līdz juridisko šķēršļu novēršanai.

e-CSDD kuģošanas līdzekli nevar nodot īpašumā citai personai, ja:

  • kuģošanas līdzeklis ir noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas;
  • kuģošanas līdzeklis ir noņemts no uzskaites norakstīšanai;
  • kuģošanas līdzekļa īpašnieks ir nepilngadīga persona;
  • kuģošanas līdzeklis ir reģistrēts kopīpašumā vai valdījumā;
  • kuģošanas līdzeklim ir reģistrēts aizliegums attiecīgo reģistrācijas darbību veikšanai (t.sk. īpašnieka aizliegums);
  • nav nomaksāti kuģošanas līdzeklim vai īpašniekam piemērotie sodi.

Pievienotie faili