Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Autoskolām (mācību kartes saņemšana)

Transportlīdzekļu vadītājus drīkst apmācīt komersanti un izglītības iestādes (turpmāk - autoskolas), kuras ir saņēmušas mācību karti. To nosaka MK noteikumi Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām".

Mācību karte ir noteikta parauga elektronisks dokuments, kas dod tiesības apmācīt šajā kartē norādīto kategoriju transportlīdzekļu vadītājus konkrētās mācību telpās un kas apliecina, ka mācību telpas atbilst noteikumos noteiktajām prasībām

Mācību kartes autoskolām izsniedz, atņem, to darbību aptur uz laiku un atjauno CSDD.

Lai saņemtu mācību karti, autoskola iesniedz CSDD iesniegumu (2. pielikums) un dokumentus, kas apliecina, ka autoskolas īpašumā ir mācību telpas, braukšanas mācību laukums un attiecīgi transportlīdzekļi vai ka ir noslēgts līgums par to izmantošanu, kā arī veic apmaksu par mācību telpu apsekošanu (103,30 eiro). Apmaksu iespējams veikt e-CSDD, jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā vai ar pārskaitījumu. Iesniegumu var iesniegt:

Pēc iesnieguma izskatīšanas attiecīgā CSDD klientu apkalpošanas centra atbildīgais darbinieks vienojas ar iesniedzēja pārstāvi par mācību telpu apsekošanas laiku un pārbauda mācību telpu atbilstību Noteikumu 3.pielikuma prasībām "Prasības mācību transportlīdzekļiem, mācību telpām un mācību uzskates līdzekļiem" un sastāda Mācību telpu pārbaudes aktu.

CSDD mēneša laikā izsniedz mācību karti vai, ja mācību telpas vai braukšanas mācību laukums neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām, atsaka to izsniegt, informējot par kārtību, kādā var apstrīdēt CSDD atteikumu par mācību kartes izsniegšanu.

Ja CSDD mēneša laikā neinformē autoskolu par mācību kartes izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt, uzskatāms, ka CSDD ir izsniegusi atļauju, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

Ja autoskolai tiek izsniegta jauna mācību karte vai autoskola beidz savu darbību, iepriekš izsniegtā mācību karte tiek atzīta par spēku zaudējušu.

Ja autoskolai mainās nosaukums vai juridiskā adrese, tā 15 dienu laikā iesniedz CSDD izmaiņas apliecinošu dokumentu, lai saņemtu jaunu mācību karti.

Pirmo reizi saņemot mācību karti, CSDD nodrošina autoskolai pieeju CSDD Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistram, noslēdzot sadarbības līgumu par reģistra izmantošanu. Pirms līguma noslēgšanas autoskola CSDD iesniedz autorizēto lietotāju sarakstu. CSDD 3 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža piešķir autorizētajiem lietotājiem pieeju reģistram.

Pievienotie faili